Det råder kaos i min systers hem

RELATIONER

Fråga: Min syster har två barn och det är fullständigt kaos i deras hem med gap och skrik, och barn som inte lyssnar för fem öre. Vi runt omkring har försökt prata med föräldrarna men det slutar i osämja. Finns det något man kan göra?

Martina

Nanny Anne-Lie svarar: Det finns bra familjeutbildningar i kommunen man bor i. Det kan vara en bra start att få kontakt med andra föräldrar och förstå att många familjer har liknande problem. Man kan också ta kontakt med privata barnspykologer som arbetar i grupp. Beteendeanalysgruppen är en sådan. Anna Wahlgren har även börjat med nanny-hembesök.