Ensamstående prioriterar barnen

RELATIONER

Fler barn med ensamstående föräldrar lever i en familj med dålig ekonomi. Men barnen själva märker oftast inte av de ekonomiska skillnaderna.

Ensamstående föräldrar har sämre ekonomi, rent generellt, än sammanboende visar en rapport från SCB. Nästan hälften har svårt att klara löpande utgifter och en tredjedel har svårt att med kort varsel få fram 15 000 kronor om det skulle behövas. Motsvarande siffror bland sammanboende är 16 respektive 11 procent.

Avstår läkarbesök

Men när barnen själva får frågan blir skillnaderna mindre. Ungefär lika många svarar att de har svårt att få fram 100 kronor till nästa dag eller att de inte har råd att följa med sina kompisar på någon aktivitet.

– Barnen är prioriterade, förklarar Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges makalösa föräldrar.

Organisationens egna undersökningar visar att ensamstående föräldrar avstår från läkarbesök, tandläkarbesök, dagstidning och egna fritidsaktiviteter för att få pengar över till barnen.

Sämre hälsa

– Står valet mellan att köpa ett par nya gympaskor eller se till att barnen kan följa med på skolaktiviteter, så prioriterar man barnen.

Men den ekonomiska pressen påverkar hälsan.

– Ensamstående föräldrar har betydligt större problem med oro, stress och sömnsvårigheter.

FAKTA

Eget rum och dator

Eget rum har 88 procent av barnen till ensamstående och 95 procent av barnen till sammanboende föräldrar.

Egen mobiltelefon är något vanligare bland barn till ensamstående, 96 respektive 92 procent.

Också egen dator är lite vanligare bland barn till ensamstående, 47 respektive 44 procent.

För barn vars förälder är född utomlands är siffrorna något lägre när det gäller eget rum och mobiltelefon men högre när det gäller egen dator.

Källa: SCB (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM