Färre svenskar adopterar barn

RELATIONER

Antalet adoptioner slår nytt bottenrekord.

Men en försämrad världsekonomi kan innebära en ljusning för svenskar som vill adoptera – förutsatt att de inte blir av med jobbet.

Förra året kom 800 utomnordiska adoptivbarn till Sverige. Siffran har aldrig varit så låg under de 38 år Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Mia) fört statistik. I år kommer den med all sannolikhet att bli ännu lägre.

När november månad summerats hade bara 540 barn anlänt.

(TT)

ARTIKELN HANDLAR OM