BVC – mest för mammor

Ny forskning visar att inredning och läsning i väntrummen riktar sig främst till kvinnor

RELATIONER

Pappa – känner du dig bortprioriterad på barnavårdscentralen?

Det kan du ha anledning att göra.

Enligt ny forskning vänder sig ofta inredning, tidningar och utrustning i BVC-väntrummen främst till kvinnor.

Foto: Colourbox

Det är en grupp forskare som granskat ett 30-tal barnavårdscentraler ur genusperspektiv och kommit fram till detta, skriver UNT.

Genom att metodiskt kartlägga väntrummets inredning, utrustning, broschyrer och tidningar försökte forskarna tyda om rummet främst riktade sig till mamman, pappan, barnet – eller lika mycket till hela familjen.

Hälften är inte för pappor

En av forskarnas slutsatser var att att nästan hälften av BVC-mottagningarna förmedlade budskapet att papporna inte hör hemma där. I tolv av de 31 undersökta väntrummen var miljön sådan som riktades direkt till barn eller mammor, och bara var fjärde väntrum förmedlade en positiv familjemiljö som tilltalade hela familjen.

Kvinnofokuset blev ännu tydligare när tidningarna i väntrummen granskades. Nio av de tio vanligaste tidningarna har främst kvinnliga läsare. De vanligaste ämnesområdena var barn, föräldrar och graviditet. Andra väntrum tillhandahöll i första hand traditionella dam- eller kvinnotidningar.

”Lätt hamna i könsfällor”

Jonas Engman, forskningsassistent och en av projektledarna för studien, konstaterar dock att det är lätt att hamna i könsrollsfällor om man ska föreslå lämplig läsning – inget säger att män i högre grad skulle uppskatta motortidningar i väntrummet.

– En idé kunde vara att ha resetidningar för dem som bara vill förströ sig under väntetiden, säger han till UNT.