Nyblivna mammor sexstressar

Många förväntar sig att snabbt komma igång med sexlivet

RELATIONER

Många småbarnsmammor har orealistiska förväntningar på sexlivet efter förlossningen. Det menar barnmorskan och forskaren Ann Olsson.

- Faktum är att bebisen mättar lusten, både för mamman och pappan, säger hon.

Många mammor är på fötterna väldigt snart efter förlossningen. Efter några dagars trötthet och återhämtning går de promenader, fikar med kompisar och tror att även sexlivet ska återgå till det vanliga.

- En betydande del av kvinnorna i min studie tänker att de ska komma igång med sexlivet så snart stygnen är borttagna. De förväntar sig att underlivet ska vara precis likadant som innan graviditet och förlossning, säger Ann Olsson, forskare vid Karolinska Institutet och barnmorska på BB Stockholm.

Sexlivet går på sparlåga

Men så är det inte. Dessutom mättar det nya livet med bebisen lusten – även för engagerade pappor. En mer realistisk förväntning borde vara att man sällan har sexlust som nybliven förälder. Sex är av nedprioriterat under den perioden.

- Trots man ofta ser artiklar i föräldratidningar om att tappa lusten verkar de inte riktigt gå in. Folk läser dem och tänker att det där handlar om några andra som är i minoritet. Istället jämför man sig med de par som kommer igång med sexlivet redan efter några veckor. Men faktum är att för majoriteten är det inte så enkelt. De flestas sexliv går på sparlåga åtminstone det första halvåret. Att ha lika mycket sex efter barn som före är sällsynt.

Krav på att få igång sexlivet

Ann Olsson upplever man numera pratar mer öppet om de inre kraven på att få igång samlivet. Kanske beror det på att sex är mer exponerat i medier och att man har andra förebilder än förr.

- Men det har inte forskats så mycket på det, så det går inte att uttala sig säkert om orsaken.

För att paren inte ska bli besvikna på sitt nya - kanske obefintliga - sexliv tycker Ann Olsson att barnmorskorna borde bli bättre på att informera. Det är ett ämne som kan kännas genant att prata om i grupp, men det har ändå visat sig effektivt att diskutera sina förväntningar redan under föräldrautbildningen.

- Som barnmorska kan man gärna återknyta till de föräldragruppssamtalen under efterkontrollen och understryka att kvinnan eller paret alltid är välkomna tillbaka om sexlivet känns struligt. Det kanske är lättare att besöka sin barnmorska än att ta kontakt med en sexolog.

Sex är viktigt

Samtidigt som Ann Olsson varnar för högt ställda förväntningar på sex under bebisens första tid så understryker hon att sex naturligtvis är viktigt.

- Det är kittet i en parrelation. När barnet börjar närma sig året är det bra att ha kommit igång. Men även då måste man förstå att sexlivet kanske inte blir som det var innan man blev föräldrar.

Terri Herrera Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM