Femåringar ska få sexundervisning

Nytt förslag diskuteras i Storbritannien

RELATIONER

Barn så unga som fem år kan få sexundervisning i skolan.

Det är innebörden i ett förslag som politiker lagt fram i Storbritannien.

Förslaget om sex- och samlevnad på schemat ska nu utredas av en panel som även ska ta ställning till vilka huvudpunkterna i undervisningen bör vara i de brittiska skolorna och vid vilken ålder barnen ska ta del av den undervisningen.

– Vi vet att sex- och samlevnadsutbildningen är bra i de flesta skolorna, men efter att ha varit i kontakt med unga människor vet vi att alla skolor inte håller måttet. Det är inte acceptabelt, säger den brittiske skolministern Jim Knight till Daily Mail.

Panelen som utreder frågan ska senare i år ge sin utvärdering i form av en rapport till regeringen.

Kritiska röster

Kritiker har dock redan nu hävdat att det finns ett intresse för en mer ingående utbildning för små barn i ämnet sex- och samlevnad.

De menar att panelen kommer att komma fram till samma slutsats som en rapport från regeringens rådgivare 2006.

I den föreslog man just att man borde införa sex- och samlevnadsutbildning på schemat i alla grundskolor.

– Jag är säker på att det finns en risk att den här undersökningen kommer att komma fram till att det är nödvändigt, säger Norman Wells som är ordförande i intresseföreningen Family and Youth Concern.

Han är kritisk till tanken på att små barn ska få undervisning i ämnet.

I dag måste lågstadieskolor i Storbritannien fatta beslut kring om de ska undervisa i sex- och samlevnad eller inte. Om de väljer att undervisa i ämnet har föräldrarna rätt att välja en annan skola.