Tidig mens – jobbigare att föda barn

RELATIONER

Risken för kejsarsnitt eller sugklocka är större för kvinnor som fick sin första mens tidigt.

Forskare vid universitetet i Cambridge har hittat ett samband mellan vid vilken ålder en kvinna får sin första mens – och hur besvärligt det blir att föda barn.

Genom att studera närmare 4000 försföderskor fann de brittiska forskarna att en stor andel av dem som fått mens tidigt i livet, fick en komplicerad förlossning som fick avslutas med akut kejsarsnitt eller sugklocka.

Det rapporterar tidskriften BJOG, An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Framför allt gäller sambandet mellan tidig mens och förlossningskomplikationer de äldre förstföderskorna. Bland dem fick var tredje förlösas med sugklocka eller kejsarsnitt. För kvinnor med tidig mens som födde barn tidigt i livet fanns inget sådant samband.

Genomsnittsåldern för första mens var 13 år bland kvinnorna som ingick i studien.

Påverkas av hormoner

Kvinnor som fick sen mens – vid 15 års ålder eller senare – fick bara var fjärde komplikationer vid sin första förlossning.

Att få mens tidigt innebär att kroppen påverkas av de kvinnliga könshormonen under en längre tid. Men exakt vilket sambandet är är oklart.

Det finns ingen anledning till oro för kvinnor som fått mens tidigt. Men det är särskilt viktigt för dem att leva sunt och hålla en normal kroppsvikt eftersom ett högt BMI under graviditeten är förknippat med värksvaghet och högre risk för förlossningskomplikationer, säger professor Philip Steer i BJOG.