Stryk gör barn dumma

Lägre intelligenskvot i länder där aga är vanligt

RELATIONER

Den mentala utvecklingen kan hämmas hos barn som blir slagna, är slutsatsen i två nya studier. En jämförelse mellan 32 olika länder visar att intelligenskvoten är lägre i länder där barnaga är vanligare.

Forskarna har intervjuat över 17 000 studenter om deras erfarenhet av aga. Resultaten jämfördes med nationell statistik över intelligenskvoten i respektive land. Stark koppling finns mellan studenternas rapporter om barnmisshandel och allmänna IQ-nivåer i länderna, skriver Svenska Dagbladet.

Forskarna, ledda av en av världens ledande experter på våld mot barn, Murray Strauss vid universitetet i New Hampshire i USA, har också jämfört 1 500 barn i nio olika amerikanska delstater. Där framkom att ju oftare barnen fick stryk, desto långsammare utvecklades deras mentala förmågor.

Stress hämmar

En förklaring anses vara att upprepat våld i familjen kan leda till posttraumatisk stress som riskerar att hämma intelligensutvecklingen.

Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga 1979. Sedan dess har ytterligare 23 länder följt efter.

Staffan Janson – professor, barnläkare och svensk auktoritet på området – känner igen slutsatserna. Han pekar på det kända faktum att människor som lever under permanent psykisk stress fungerar och växer sämre, både fysiskt och intellektuellt.

Outnyttjad kapacitet

– Och de barn man slår mycket lever under väldigt stark psykisk press och är ofta understimulerade och vanvårdade, säger Janson till TT.

Han talar också om att barn som inte uppmuntras att resonera, diskutera och argumentera för sin sak utvecklas intellektuellt sämre.

– De barnen får inte utnyttja den intellektuella kapacitet de egentligen har. Om det pressas tillbaka tidigt i livet så uppnår man inte den intellektuella kapacitet man biologiskt sett har möjligheter att göra, säger Janson.

TT