– Anna Wahlgren har fel

Sveriges barnläkare och barnsjuksköterskor går samman mot Wahlgrens råd

RELATIONER

Att sova på rygg räddar 100 barns liv varje år.

Ändå rekommenderas magläge av en av landets största auktoriteter på spädbarnsvård.

Nu protesterar Sveriges barnläkare och barnsjuksköterskor mot Anna Wahlgrens metoder.

Hon är en av Sveriges mest lästa författare när det gäller uppfostran och vård av spädbarn och barn.

Anna Wahlgrens böcker har sålt i massupplagor och många föräldrar har inspirerats av hennes metoder bland annat för att få barnen att sova.

Nu protesterar landets barnläkare och barnsjuksköterskor mot Anna Wahlgrens råd att låta spädbarn sova på mage. De menar att de vetenskapliga bevisen är överväldigande för att ryggläge minskar antalet fall av plötsligt spädbarnsdöd. Att sova på rygg uppges rädda 100 spädbarnsliv varje år.

”Andningslarmen inte säkra”

– Trots övertygande forskning framhärdar Anna Wahlgren att barnen är skapta att sova i magläge, skriver Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor i ett gemensamt uttalande.

Anna Wahlgren ger i sina skrifter och på sin hemsida rådet att använda andningslarm.

Men barnläkarna och barnsjuksköterskorna menar att larmen inte är 100 procent säkra.