”Upp till bevis!”

Anna Wahlgren vill ha pappren på borden efter kritik

RELATIONER

Sveriges barnläkare varnar föräldrar för att använda sig av hennes metoder.

Nu slår Anna Wahlgren tillbaka.

– Var är studierna, var är forskningsunderlaget? Upp till bevis! skriver hon i ett pressmeddelande.

I mitten av november protesterade Sveriges barnläkare och barnsjuksköterskor mot Anna Wahlgrens råd att låta barnet sova på mage.

– Trots övertygande forskning framhärdar Anna Wahlgren att barnen är skapta att sova i magläge, skrev Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor i ett gemensamt uttalande.

”Var finns studierna?”

De menar att de vetenskapliga bevisen är överväldigande för att ryggläge minskar antalet fall av plötsligt spädbarnsdöd. Att sova på rygg sparar 100 spädbarns liv varje år, hävdar de.

De menar också att andningslarm ger en falsk trygghet.

Nu svarar Anna Wahlgren på kritiken.

– Var finns studierna som visar att "barnet har dött utan att larmet har signalerat i tid”? Visa mig ett enda vetenskapligt dokumenterat fall av plötsligt spädbarnsdöd där barnet som avled stod under övervakning av ett aktivt andningslarm! skriver hon i ett pressmeddelande.