”Mammaledighet – en kvinnofälla”

RELATIONER

LONDON. I Storbritannien diskuteras just nu om mammaledigheten ska förlängas från de nuvarande 39 veckorna.

Men kritiker tror att det kan bli en kvinnofälla.

Sverige lyfts fram som ett skräckexempel. Anledningen är att vi i Sverige bara har 31,6 procent andel kvinnliga chefer.

Danmark som också har frikostig föräldraledighet har endast 27,7 procent kvinnliga chefer.

USA och Australien som har noll veckor till nyblivna mammor har däremot 42,7 respektive 37,1 procent kvinnliga chefer, rapporterar Daily Mail.

ARTIKELN HANDLAR OM