Översättnings- maskin ska hjälpa i skolan

Storbritannien: Översättningsmaskin gör så att barnen kan undervisas på sitt eget språk

1 av 2 | Foto: colourbox
RELATIONER

Många svenska skolor kämpar med att lära invandrarbarn svenska.

I Storbritannien löste man språkbarriärerna i klassrummet på annat sätt – med en elektronisk maskin som tolkar.

I Sverige kritiseras idén hårt.

På lågstadieskolan Manor Park Primary School i Birmingham går 384 elever från 32 olika länder.

60 procent av eleverna har ett annat språk än engelska som modersmål och många kan inte engelska alls.

– Språket har alltid varit vårt största hinder mot att integrera barnen i skolan, säger Jason Smith, rektor på skolan, till Daily Mail.

”Kan aldrig ersätta en person”

Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund, tycker att det finns andra sätt att integrera barnen i den svenska skolan.

– En översättningsmaskin kan aldrig ersätta en person som sitter med i klassrummet och översätter. Barn behöver någon att diskutera med och ställa följdfrågor till, som kan förklara. Det kan en dator aldrig göra, säger hon och fortsätter:

– När mycket små barn kommer till Sverige behöver de kommunicera på sitt språk för att kunna ta till sig svenska språket. Men därefter ska det vara svenska språket som gäller i klassrummet. Skolan har ett stort ansvar för att barnen kan svenska när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Dataröst översätter

Skolan i Storbritannien har skaffat en översättningsmaskin så att alla barnen ska undervisas på sitt eget språk.

På så sätt kan läraren kommunicera skriftligt på engelska och eleverna får lärarens meddelande uppläst av en digital figur med dataröst på sitt modersmål.

– Risken är att de inte lär sig vårt huvudspråk och då blir de inte anställningsbara på svenska arbetsmarknaden, säger Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap.

– Vi behöver ett gemensamt språk som alla kan, eftersom vi talar så många andra språk i Sverige. En översättningsmaskin saknar interaktion och dessutom krävs det att maskinen talar riktigt bra. Annars är risken att barnen varken lär sig svenska eller underhåller sitt modersmål, utan lär sig någon form av datorspråk.

”Kräver att barnen kan läsa”

Översättningsmaskinen som kallas ”Talking Tutor” kan översätta 25 språk muntligt och fler än 200 språk skriftligt. Rösten som läser upp de översatta meddelandena gestaltas av en figur från de regioner som barnen själva kommer ifrån.

– Maskinen kräver också att barnen redan kan läsa om de behöver översättning till ett språk som bara kan översättas till text, säger Metta Fjelkner.

I dagsläget kan barnen välja mellan en asiatisk man, en vit östeuropé och en färgad afrikansk man. Nu överväger tillverkarna av översättningsmaskinen att tillföra en kinesisk och en burkaklädd muslimsk kvinna som kan fungera som tolkar åt barnen.

En risk för barnen

I Storbritannien tror man nu att översättaren kommer att sprida sig snabbt till fler skolor. I Sverige möts bara tanken på en sådan här funktion med hård kritik.

– Risken finns att barnen inte lär sig svenska om undervisningen är på deras eget språk. Barn måste lära sig svenska i skolan annars isoleras de från övriga Sverige. Svenska språket är en förutsättning för att kunna leva i Sverige på längre sikt, säger Metta Fjelkner och fortsätter:

– Det finns andra sätt att lösa språkbarriärer i klasser med många olika modersmål. Jag har tidigare undervisat i klasser och haft hjälp av stödlärare som översatt till barnens modersmål när de inte förstått mig. Det har fungerat bra.

Vill se utvärdering

Metta Fjelkner vill först se hur översättningsmaskinen utvärderas innan hon välkomnar den till svenska skolor.

– En maskin kan absolut inte användas istället för stödlärare som översätter, men kanske kan användas som ett komplement om den visar sig fungera bra.