Jobba på, mamma! (Om du satsar på bra barnomsorg)

Forskning visar att barn inte mår sämre av att mamman heltidsarbetar

RELATIONER

Hur länge ska du vara mammaledig och ha ditt barn hemma?

Heta diskussioner på internet visar att frågan är kontroversiell.

Nu finns forskning om vad barnet mår bäst av – men forskningen rör bara mammans betydelse för barnets bästa.

Foto: colourbox

Barn till mammor som går tillbaka till sitt heltidsjobb under barnets första år presterar sämre i utvecklingstester ända till barnet börjar i skolan.

Det visar en ny amerikansk undersökning från Columbia University, där fler än ett tusen barn i åldrarna noll till sju ingick.

– Vårt resultat visar att det finns stora fördelar för barn till mammor som jobbar halvtid i stället för heltid under barnets första år, säger en talesman från Columbia University.

Arbetande föräldrar ger också fördelar

Även om det inte är skadligt att mammorna jobbar heltid visar undersökningen att barn till halvtidsarbetande mammor har avsevärt bättre framtidsutsikter.

Men undersökningen visar att det också finns många fördelar med att mamman går tillbaka till arbetet, till exempel en högre inkomst som kan gynna barnet.

Dessutom är heltidsarbetande mammor mer uppmärksamma och lyhörda för barnets behov när de väl är hemma tillsammans.

Högre inkomst – bättre barnsomsorg?

Arbetande mammor väljer oftare en bättre barnomsorg till sina barn än mammor som stannar hemma själva längre. Mammor som jobbar och har en högre inkomst behöver inte bry sig lika mycket om vad dagis eller liknande kostar.

När fördelarna och nackdelarna är sammanvägda visar undersökningen att det inte är skadligt om mamman återgår till arbetet innan barnet fyller ett år, förutsatt att barnet får en barnomsorg av hög kvalitet och att mamman är aktiv i hemmet när hon inte är på jobbet.

Pappans roll framgår inte

Hur viktig pappan är för barns utveckling och hur länge pappan skulle behöva vara hemma för att barnet ska lyckas väl i livet framgår inte av undersökningen.