”De här unga tjejerna hamnar alltid i underläge”

RELATIONER

Fyra frågor till Lena Josefsson, ordförande Alla Kvinnors Hus.

Känner ni igen den här problematiken?

– Den är tyvärr väldigt vanlig, och det är väldigt traumatiserande för de unga tjejerna att bli ifrågasatta. På den professionella sidan, inom sjukvården och polisen, har de inte alltid varit så stödjande, men där kan vi se att det har blivit bättre. Men på den privata sidan kvarstår problemen, i brottsoffrets närhet, på skolgårdar och fritidsgårdar.

Vad beror det på?

– Det är ett kulturellt förhållningssätt, att man fortfarande ifrågasätter de här unga tjejerna. De hamnar alltid i underläge. Det är ett gammalt patriarkalt synsätt på kvinnan och kvinnans kropp.

Vilka konkreta åtgärder behövs?

– Den typen av verksamhet som vi bedriver behövs i ännu större omfattning. Samtals- och stödgrupper, ungdomsmottagningar och kvinnojourer – att de finns nära. Och människorna som sätter dagordningen runt ungdomarna, som rektorer, lärare, skolsköterskor och skolpsykologer, måste vara oerhört tydliga i de här frågorna. Och de måste vara mer närvarande bland ungdomarna.

Kan böcker som Svelands göra skillnad?

– Absolut. Att man väcker debatten, och för upp frågan bland de som sätter agendan, det är oerhört betydelsefullt.