En av tre är orolig inför skolstarten

Foto: Foto: COLOURBOX
Mer än var tredje elev känner sig orolig inför skolstarten efter sommarlovet.
RELATIONER

Ont i magen inför skolstarten?

En ny undersökning av antimobbningsorganisationen Friends visar att var tionde skolelev utsatts för fysisk mobbning.

Var tredje har mobbats psykiskt.

Undersökningsföretaget Cint har gjort en enkät med 1 165 tillfrågade på uppdrag av antimobbningsorganisationen Friends.

En tredjedel av ungdomarna har mobbats psykiskt, de har blivit utfrysta eller utsatta för elaka miner och gester. En femtedel vågar inte berätta att de mobbats.

– På grund av mobbningen har jag tappat så mycket i skolan, säger 15-åriga Yasmine Gustafsson, som mobbats sedan förskolan.

Han har stämt Göteborgs kommun på en kvarts miljon kronor med stöd av Barn- och elevombudsmannen, BEO.

Tafsar och slår

Tio procent har utsatts för fysisk mobbning, till exempel slag, tafsningar och knuffar.

Ungefär lika många har utsatts för mobbning genom sms, mejl eller andra e-forum.

Undersökningen, som presenteras i Dagens Nyheter, visar att mer än var tredje elev är orolig inför skolstarten.

Yasmine Gustafsson, 15, menar att skolan i hennes fall inte kunde mobbning.

– Jag har till och med kallats till möten på skolan där skolpersonalen inte bara tvingat mobbaren att be om ursäkt utan även mig som utsatt. Det har känts så förnedrande, säger hon till DN.

Stämt skolor

Barn- och elevombudet, BEO, har det hektiskt. Den får ta emot allt fler anmälningar om mobbning och inför skolstarten på måndagen har BEO anställt ytterligare 20 jurister.

Enligt undersökningen har nära var tioende elev tappat tron på att det går att göra något åt mobbningen.

Yasmine Gustafsson har inget förtroende kvar för skolan. Nu sätter hon sin tilltro till rättsväsendet.

– Jag hoppas rättegången går bra. Jag kommer aldrig att kunna lägga detta bakom mig. Men om får rätt så blir det en tydlig singal om att mobbning inte är okej, säger Yasmine Gustafsson.

BEO har stämt tio skolor. Två ärenden har avgjorts hittills. I båda fallen har skolorna fått betala skadestånd.

FAKTA

Fler anmäler mobbning:

Anmälningar till Skolinspektionen om kränkande behandling.

2003: 249

2005: 354

2007: 523

2009: 603