”Vi måste ta barns oro på allvar”

Foto: Colourbox
RELATIONER

Skolstarten innebär ångest och oro för mer än en tredjedel av landets skolungdomar. Nästan hälften har också utsatts för kränkningar eller mobbning.

Men det går att komma till rätta med problemet.

– Vi måste ta barns oro på allvar, säger Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends.

Katarina Rosenqvist är verksamhetschef på Friends.

Siffrorna kommer från antimobbningsorganisationen Friends som har gjort undersökningen bland elever i åldern 14 till 17 år. Siffrorna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, men enligt Katarina Rosenqvist, verksamhetschef på Friends, är siffrorna alldeles för höga.

– Det här är en väckarklocka för oss vuxna. Om vi vill att våra barn ska gå till skolan och känna glädje och nyfikenhet så måste vi göra något åt det här, säger hon.

Saknar kunskap

Katarina Rosenqvist tror att det tuffa klimatet och prestationskraven i skolan är viktiga orsaker till att så många elever känner sig oroliga inför skolstarten.

Hon tror också att många skolor saknar kunskap och verktyg för att komma tillrätta med mobbningen.

– Många skolor brister i kartläggningen över hur det ser ut på den egna skolan. Det är en förutsättning att man vet hur klimatet ser ut för att göra bra planer och komma tillrätta med problemen, säger hon.

”Vi måste prioritera barnens oro”

Hennes förhoppning är att undersökningar som dessa kan göra fler vuxna medvetna om problemet.

– Vi vuxna har en viktig roll i det här. Vi måste prioritera barnens oro.

Men vem har egentligen ansvaret för att skolelever ska känna sig trygga i skolan?

– Enligt skollagen har alla vuxna på en skola ansvar för att barnen känner sig trygga, men jag tycker att det är ett gemensamt ansvar. Det krävs att skolpersonal, elever och föräldrar arbetar tillsammans, säger Katarina Rosenqvist.

I det jobbet har Friends en viktig roll. De stödjer och utbildar skolpersonal och lärare.

– Nu i samband med skolstarten finns ett extra stort behov och intresse av att få hjälp av oss. Det är också nu som elever och lärare ska passa på att bestämma hur man ska ha det i den egna klassen.

Elsa Larsson
[email protected]