Mackenzie, 2, kan föda sina halvsyskon

Penny Jarvis dotter föddes infertil – nu fryser hon ner sina ägg för dotterns skull

Foto: RACHEL ADAMS/BULLS
Tvååriga Mackenzie Stephens med mamma Penny Jarvis.
RELATIONER

Hon är bara 2 år gammal.

Men det är redan klart att om hon någon gång får egna barn kommer de vara hennes halvsyskon.

– Det är en tröst att tänka på att om hon får barn kommer de att ha delar av hennes genetiska uppsättning, säger mamman, Penny Jarvis, 25.

Mackenzie Stephens, 2, i Sheffield, England, föddes utan äggstockar.

För att säkra henne möjligheter att bilda familj har Mackenzies mamma, Penny Jarvis, 25, fryst in sina egna ägg.

Tanken är att dottern i vuxen ålder ska kunna får barn genom IVF, provrörsbefruktning.

– Man kan ser det som att hon då föder sin egen bror eller syster, men jag väljer att inte se det så. Man gör vad som är bäst för sina barn och Mackenzies barn kommer att bli hennes egna, säger mamma Penny Jarvis.

Infertiliteten – mammans största sorg

Mackenzie föddes med Turners syndrom, en kromosomavvikelse som orsakar kortväxthet.

För Mackenzies del innebär det också att hon har nedsatt hörsel och kommunicerar med teckenspråk.

Men det var när läkarna berättade att hon troligen skulle bli infertil som Penny Jarvis brast ut i gråt.

– Jag kan inte tänka mig henne växa upp och se alla hennes systrar få barn medan hon inte kan få några, säger fembarnsmamman Penny Jarvis till tidningen Daily Mail.

Föda sitt halvsyskon

I Storbritannien är det tillåtet att frysa ned ägg och embryon i tio år. I särskilda fall kan tiden förlängas till 55 år.

Om Mackenzie verkligen utnyttjar möjligheten kommer hon att föda sitt halvsyskon. Barnets mostrar och morbröder kommer också vara dess halvsyskon.

Och mormor och genetisk mamma är samma person.

– Några få har tyckt att det är lite sjukt, men på det stora hela stöttar folk mig, säger Penny Jarvis till Daily Mail.

Fullt möjligt – även i Sverige

Att spara sina ägg för att dottern ska kunna få barn väcker etiska frågor.

Men både teknologin och lagen tillåter att det görs – även i Sverige.

– Det är fullt möjligt, även om varje fall måste prövas individuellt, säger Kjell Wånggren, chef för Reproduktionscentrum i Uppsala.

En ny metod ökar nu möjligheterna för svenska kvinnor att frysa in sina ägg.

Men det är inte självklart att du kan frysa in ägg åt någon annan.

– Det här väcker etiska frågor som jag tror kommer diskuteras ännu mer nu, säger Ulf Zackrisson, fertilitetsläkare.

Att frysa in sina ägg för senare användning är inget som görs i större utsträckning i Sverige.

En anledning är att den metod som använts gett för dåligt resultat.

Spermier och befruktade ägg har däremot kunnat frysförvaras med stor framgång.

Behandlingar under våren

Men nu lanserar Göteborgs Kvinnoklinik en ny metod som obefruktade ägg ska klara bättre.

De första behandlingarna väntas göras under våren.

– Med den här metoden tar man fram äggen på samma sätt som vid en vanlig hederlig provrörsbefruktning. Det behövs inte någon operation och det finns många användningsområden, säger Ulf Zackrisson, läkare och gynekolog på Göteborgs Kvinnoklinik.

Metoden kommer kunna användas för äggdonation och för att till exempel cancersjuka ska kunna spara ägg till efter en behandling.

Men det innebär också att dörrarna nu på allvar kan öppnas för kvinnor att frysa in ägg – utan andra skäl än att de vill skjuta upp sitt barnafödande.

– Det är något som vi tror kommer så småningom. Det finns inget i lagen som säger att det inte är tillåtet, säger Ulf Zackrisson.

På Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala görs nedfrysning av embryon, spermier och äggstocksvävnad.

– Men vi gör inte det av sociala skäl. Vårt uppdrag är att behandla sjuka patieter, säger Kjell Wånggren, chef för Reproduktionscentrum.

”Fullt möjligt”

I England har mamman till en tvåårig flicka låtit frysa in egna ägg för att dottern ska kunna få genetiskt närbesläktade barn i framtiden.

Enligt Kjell Wånggren handlar det då om en anhörigdonation av ägg och eftersom Turners syndrom är en sjukdom skulle det mycket väl kunna komma på fråga i Sverige.

– Det är fullt möjligt enligt svensk lag. Men varje fall måste självklart bedömas individuellt, säger Kjell Wånggren.

ARTIKELN HANDLAR OM