Du är vad du heter

Forskare: Namnet säger vem du är – och var du kommer ifrån

Foto: ANDREAS HILLERGREN
Familen Portic-Sankovic: Dexter, 2, med mamma Tatjana, lillen Dylan, 6 månader, pappa Ivan och Dante, 8.
RELATIONER

Din bebis namn är viktigare än du tror.

– Namnvalet berättar både något om vilka föräldrarna är

– och om vilken framtid de tänker sig för barnet, säger språkforskaren Emilia Aldrin.

Släktnamn eller modernt? Vardagligt eller originellt? Svenskt eller internationellt?

Att ett barns namnval föregås av häftiga diskussioner mellan föräldrarna är de flesta inställda på.

Färre nyblivna mammor och pappor är medvetna om att det i valet ligger så mycket mer känslomässiga, estetiska, ideologiska och sociala förhållningssätt.

Emilia Aldrin, doktorand vid Uppsala universitets institution för nordiska språk, har studerat hur 600 nyblivna föräldrar i Göteborg framställer sig själva genom namnvalet.

– Ofta kombinerar de flera olika handlingar för att skapa komplexa och unika bilder av sig själva, säger forskaren.

Social status påverkar

Genom att välja ett visst namn skapar föräldrar olika bilder av sig själva. Och både föräldrarnas sociala faktorer och barnens kön spelar in i typen av namnval:

Äldre, välutbildade och villaägare är mer konservativa i namnvalet, medan yngre, föräldrar med kortare formell utbildning och lägenhetsbor vill framstå som mer kreativa.

Pojkföräldrar föredrar oftare utländska namn samt släktnamn, medan flickföräldrar oftare väljer svenska namn och namn som upplevs som estetiskt tilltalande.

Namnet en identitet

Men det är självfallet inte bara föräldrarna som speglar sig i barnets namn. Namnet ligger, enligt Emilia Aldrin, till grund för barnets identitet.

Många föräldrar funderar på hur deras barns namn kan uppfattas i framtiden – som ett i mängden eller som ett artistnamn som passar för en internationell karriär.

Kolla – sådant är ditt barns namn:

Elda – originellt

Emma – vanligt

Logan – utlandsorienterat

Love – svenskorienterat

Lucas – internationellt

Neo – modernt

Nils – traditionellt

Ville – praktiskt

William – estetiskt

Källa: Emilia Aldrin, Uppsala Universitet

ARTIKELN HANDLAR OM