”Amma – annars riskerar ditt barn att få problem”

Brittisk studie visar att barn som ammats är mindre benägna att få beteendeproblem

RELATIONER

Amma i minst fyra månader – och du halverar risken för att ditt barn ska hamna i trubbel.

Det hävdar brittiska forskare.

Men svenske professorn Göran Wennergren är skeptisk till att det skulle bero på bröstmjölken i sig.

– Jag tror snarare det handlar om närkontakten som skapas mellan förälder och barn, säger han.

- -

Brittiska kvinnor hör till dem som ammar minst i Europa.

Nästan en tredjedel ger aldrig sina nyfödda bebisar bröstet.

En Oxfordstudie som pekade på att amning gör barnen smartare, väckte nyligen het debatt.

Och nu levererar samma lärosäte en ny studie som säkerligen ger nytt bränsle till diskussionen.

– Vi har funnit att barn som ammats i minst fyra månader är mindre benägna att få beteendeproblem vid fem års ålder, säger doktor Maria Quigley vid Oxford University enligt tidningen Daily Mail.

Stjäla och ljuga

Med beteendeproblem räknas i det här fallet sådant som oro och hyperaktivitet, men också att stjäla och ljuga.

Svenske professorn och barnläkaren Göran Wennergren menar att det inte behöver bero på bröstmjölken i sig.

– Om man ammar får man en god närkontakt med barnet som underlättar anknytningen mellan förälder och barn och som skapar trygghet för barnet. Jag tror att det snarare handlar om det, säger Göran Wennergren.

Högre status

Han menar också att det kan handla om vilken grupp mammor det är som väljer att amma.

– I Sverige är det väldigt vanligt att man ammar. I länder där det inte är lika vanligt är ofta en viss typ av mammor överrepresenterade, säger han.

Och det stämmer också till viss del med Oxfordstudien.

Bland de 9 500 mödrar som ingick i undersökningen var de ammande mödrarna i genomsnitt äldre, mer välutbildade och hade högre ekonomisk och social status.

Men även om man tar hänsyn till sådana faktorer kvarstår en skillnad mellan bröst- och flaskbarn, hävdar Quigley, enligt Daily Mail.

”Viktigt att inte skuldbelägga”

Men Göran Wennergren säger att det är väldigt svårt att i forskning justera för sociala och ekonomiska faktorer.

– Jag tror inte det skulle bli samma resultat av en liknande undersökning i Sverige, i och med att vi har en så hög amningsfrekvens. Dessutom är det viktigt att inte skuldbelägga kvinnor som inte kan amma, det finns inget underlag för det. Du kan ju ha en närhet till barnet även om du matar med flaska, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM