Barnlösheten minskar – trots allt

SCB tvingas ändra sin prognos: Barnlösheten minskar faktiskt – tvärtemot vad alla trott

RELATIONER

Stockholm (TT) Tvärtemot vad alla trott minskar barnlösheten.

Det konstaterar Statistiska centralbyrån som nu tvingas ändra sin prognos.

Foto: colourbox

För två år sedan fick Louise Caesar, 43, sin "dom", som hon uttrycker saken. Hennes ägg var för gamla.

– Vi började skaffa barn för sent helt enkelt.

Louise Caesar är inget undantag. Sedan början av 1970-talet har kvinnors medelålder vid det första barnets födelse ökat kraftigt. Från 24 till 29 år i genomsnitt. I vissa storstäder är den betydligt högre än så.

– Hos oss är många förstagångsföräldrar runt 40 år, säger Claes Gottlieb, fertilitetsläkare på Sophiahemmet i Stockholm.

I takt med stigande ålder har också barnlösheten ökat. Ju äldre kvinnan är, desto svårare är det att bli gravid, något Louise Caesar fick erfara.

– Vi försökte och försökte, men det gick bara inte.

Bruten trend

Trenden med allt fler barnlösa såg länge ut att hålla i sig. Så sent som 2009 trodde Statistiska centralbyrån (SCB) att barnlösheten, räknat som andel barnlösa kvinnor vid 45 års ålder, skulle öka ytterligare, från 14 till 15 procent.

Men nu har något hänt.

– Allt tyder på att barnlösheten i stället minskar. Därför kommer vi att ändra vår nästa prognos som kommer till våren, säger Lotta Persson, demograf på SCB.

Enligt henne finns det en rad faktorer som talar för att barnlösheten borde öka – inte minska.

Trenden med "äldre" förstagångsmammor håller i sig. Till det ska läggas de senaste tio årens kraftiga ökning av könssjukdomen klamydia som kan orsaka infertilitet. Till råga på allt tycks allt fler ha svårt att hitta en lämplig partner. Sökandet efter "den rätte" tar allt längre tid, visar forskning av Kristina Engwall vid Institutet för framtidsstudier.

– Kraven på den man skaffar barn med är väldigt höga i dag. Det ska inte bara vara "rätt", dessutom ska man ha levt ihop ett tag, ha fast jobb, en bra bostad och utbildat sig klart. Riktigt så var det inte förr, säger Kristina Engwall.

35+ tar hjälp

Trots det kommer barnlösheten att minska, tror SCB. Nyckeln är kvinnor födda på 1970-talet. Om kvinnor födda 1970 jämförs med kvinnor födda 1960 och 1965 så är andelen barnlösa högre i 30-årsåldern för kvinnor födda 1970. Men efter 35 års ålder händer något.

– Då ser vi att dessa kvinnor inte bara kommer "i kapp" de andra. De passerar och är barnlösa i mindre utsträckning än dem födda 1960 och 1965. Därför tror vi nu att trenden håller på att vända, säger Lotta Persson.

Förklaringen tros vara diverse "hjälpmedel" vid barnalstrandet. I dag finns allt från ägglossningstester och hormonbehandlingar till insemination och provrörsbefruktning för de ofrivilligt barnlösa.

– Av 34–40-åriga kvinnor som ännu inte fått barn, men som lever med en partner, svarar var fjärde att de tagit hjälp av någon metod eller något hjälpmedel för att bli gravid, säger Lotta Persson.

Louise Caesar är en av dem. Lösningen för henne och hennes man blev äggdonation – i Estland.

– Jag var för gammal enligt de svenska reglerna.

Andra försöket lyckades. Dagen efter Lucia, den 14 december, förra året föddes tvillingarna Liv och Nina.

FAKTA

Allt äldre mammor

Enligt den senaste statistiken är den vanligaste åldern för förstföderskor mellan 25 och 29 år. Men andelen förstföderskor mellan 30 och 34 år är nästan lika hög. Andelen förstagångsföderskor som är 35 år eller äldre utgör 12 procent.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är barnlöshet, för första gången, nu vanligare bland outbildade och det har troligtvis att göra med att högutbildade har lättare att ta till sig alla de metoder som numera finns för att bli gravid. Dessutom har andelen högutbildade ökat generellt.

Källa: Socialstyrelsen, SCB. (TT)

TT