Pappa sjappar när det vabbas

Ny studie: Mer än hälften av kvinnorna drar största lasset hemma

1 av 4 | Foto: Ulf Höjer
Vem stannar oftast hemma med sjukt barn i din familj? Jyri Kukkonen, 40, advokat, och Reeta Vilhu, 38, kundservicearbetare, med Saimi, 2, från Finland: ”Vi är hemma med Saimi varannan gång, vi turas om helt enkelt”, säger Jyri.”I de flesta finska familjer är det nog mammorna som är hemma, men det börjar bli vanligare och vanligare att man gör som vi och delar lika”, säger Reeta.
RELATIONER

Dags att vabba?

Då duckar pappa.

Drygt hälften av alla mammor anger att de drar det största ­lasset i hushållet – och är den som stannar hemma med sjuka barn.

– Det är märkligt att det så mycket oftare är kvinnan som ­anses passa bäst för vård av sjukt barn, hushållsarbete och barnomsorg, säger Frida Eek, forskare i arbets- och miljö­medicin på Lunds universitet.

Frida Eek.

Både när det gäller städning, tvättning, disk och att ta hand om barnen är det kvinnorna som tycker att de bär det tyngsta ansvaret och gör mest. 58 procent av kvinnor i par där båda jobbar heltid uppger att de gör mest av det dagliga hushållsarbetet.

51 procent av dessa kvinnor anser att de även gör mer när det gäller den dagliga barntillsynen.

Trots att båda föräldrarna jobbar heltid tar männen mindre ansvar i hemmet än deras kvinnliga partners, enligt en ny undersökning från Lunds universitet. Studien visar också att männen instämmer i fördelningen och är nöjda med den.

Kan vara en hälsofara

Men särskilt nöjda är inte kvinnorna. 33 procent skulle helst se en annan fördelning av hushållssysslorna.

– Tidigare studier har ­visat att kvinnor gör mest i hemmet, men att det fortfarande skulle vara ­lika ­illa, även när båda jobbar heltid var lite överraskande, säger Frida Eek och fortsätter:

– Männen är i högre grad än kvinnorna nöjda med ansvarsfördelningen av hushållssysslor.

Fördelningen av hushållsarbetet är inte bara en rättvisefråga ­utan även en viktig hälsofråga.

Främst kvinnor saknar egen tid för avkoppling, egna fritidsintressen och motion, enligt studien.

– Att inte ha tillräckligt med tid för återhämtning är en potentiell fara för ens hälsa. Risken för ­allvarliga hälsoproblem och sjukdomar ökar när kroppen inte får ta igen sig.

”Det går inte riktigt ihop”

43 procent av kvinnorna vabbar oftare än sina manliga partners. De 1526 föräldrar som deltagit i undersökningen uppger att arbetsbelastningen för dagen avgör vem som stannar hemma med ett sjukt barn.

– Det är konstigt att det oftast är kvinnan som vabbar med tanke på att män är de som har de mest flexibla jobben och kan jobba hemifrån eller jobba ikapp vid ett senare tillfälle. Märkligt att de inte kan vara hemma lika ofta, säger ­Frida Eek och fortsätter:

– Det går inte riktigt ihop. Det mest av­görande skälet för vem som stannar hemma uppges vara vem som har för ­dagen minst akuta uppgifter – så varför är det just kvinnorna som anses ha de minst akuta uppgifterna?

För att jämlikheten i hemmet ska förändras är jämlikhet på jobbet en viktig fråga.

– Det kvinnor och män allra helst vill ha från en arbetsgivare är förståelse för familjelivet, till exempel att det ska vara okej att vabba. På många arbetsplatser är det kanske mer självklart och förväntat att kvinnor vabbar och är föräldralediga under långa perioder men det är inte lika accepterat när män lämnar arbetsplatsen av samma anledningar.

En huvudfråga

Forskningens resultat presenteras på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet i nästa vecka där jämställdhet är en av huvudfrågorna.

– Det är svårt att få ihop livet med jobb och barn. Alla arbetsplatser borde stötta anställda så att föräldraskap och jobb fungerar ihop. Det leder till välmående anställda, säger Petra Lundberg, delprojektledare för Gilla Jobbet och tillägger:

– Företag och organisationer måste vara moderna arbetsgivare för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Då är det viktigt med jämlika villkor, förutsättningar och en positiv inställning till ­anställda med barn.

Fotnot: På Gilla Jobbet-eventet 24 oktober ­delas Guldnappen ut av fackförbundet Unionen. Priset går till ett företag som under­lättar för föräldrar att förena arbete med ­familjeliv.

Så fördelar vi inom familjen

65 procent av kvinnorna anser att de gör mer av det dagliga hushållsarbetet än sina manliga partners (gällande både heltidsarbetande och deltidsarbetande kvinnor.)

59 procent av kvinnorna anser att de gör mer när det gäller den dagliga barntillsynen.

43 procent av kvinnorna vabbar oftare än vad männen gör.

1 aV 3 familjer delar lika på hushållssysslor mellan mannen och kvinnan.

1 aV 10 män hade inte tagit ut någon föräldraledighet alls i samband med sitt yngsta barns födelse. Två tredjedelar av männen hade tagit ut några dagar, men fortfarande mindre än hälften.

Männen är i högre grad än kvinnorna nöjda med fördelningen av ansvaret.

ARTIKELN HANDLAR OM