”Ingen ser dig om du inte talar om vad du gjort”

Lotta Snickare: Bilda en pakt och lyft varandra

MIN EKONOMI

Svenska kvinnor är sämst i världen på att boosta sig själva på jobbet.

Ledarskapsforskaren Lotta Snickare menar att kvinnor inte bara måste bli bättre på att framhäva sig – de måste till och med bli bättre än männen på det.

Foto: Lotta Wahlman
Lotta Snickare, ledarskapsforskare vid KTH.

Lotta Snickare är doktorand vid KTH och har tidigare tillsammans med Liza Marklund skrivit boken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra”.

Hon tycker att svenska kvinnor måste bli bättre på att marknadsföra sig på jobbet, för att göra karriär.

– I karriärsyrkena finns bilden av mannen som den som ska gå vidare. Därför är det ännu viktigare för oss kvinnor att marknadsföra oss på jobbet.

En del kvinnor är fast i en ”duktig flicka”- fälla.

– De tänker att det viktiga är att få jobbet gjort med gott resultat, och att det inte spelar någon roll vem som får göra presentationen eller att ens namn står överst när man har gjort mest. Men det spelar roll! Om man inte talar om vad man har gjort så är det ingen som ser en.

Könsroller och uppfostran

Många kvinnor tycker att det är jobbigt eller pinsamt att framhäva sig på jobbet. Det menar Lotta Snickare beror på att flickor uppfostras till att underordna sig, förminska sig och inte framhäva sig. I karriären visar det sig genom att kvinnor tror att om man bara gör sitt bästa och är duktig, så får man uppmärksamhet och får klättra vidare.

– Det inte så stor risk att vi kvinnor anses ”jobbiga” om vi tar för oss. Vi kan ta i en hel del innan vi går över gränsen och uppfattas som skrytsamma.

Kvinnor i minoritet

Ett sätt att visa framfötterna är att bilda pakt med en kollega på arbetsplatsen.

– Det är smart att skaffa sig allierad som kan hjälpa till att dra. Ha öppen pakt med någon, en manlig eller kvinnlig kollega som man öppet pratar med och kommer överens om att man ska lyfta fram varandra i olika sammanhang.

För närvarande arbetar Lotta Snickare på en avhandling om chefers yrkeskunnande.

– Som kvinna och chef får man ett minoritetsproblem. Man ser inte ut som en chef ska göra, och står mindre stadigt som kvinna. Kvinnliga chefer tenderar till att bli mer försiktiga. Det är logiskt men det är en bättre strategi att ta ett steg framåt. Man är ändå så udda. Kör på, ta risker, ta för dig och driv dina egna grejer, säger hon.

FAKTA

Lottas 3 tips:

Våga ta plats!

Som kvinna måste man framhäva sig mer än männen. Tala om för chefen vad du vill och vad du kan.

Skapa nätverk

Genom att alliera dig med en kollega kan ni hjälpa varandra att komma vidare i karriären.

Försök inte passa in

Som kvinnlig chef tillhör du en minoritet. Att försöka passa in och vara försiktig är inte bästa strategin. Var dig själv och våga ta för dig och gör din grej.