Regeringen: Det är för få kvinnor i styrelserna

Vill få fart på jämställdheten i näringslivet

MIN EKONOMI

Det är fortfarande för få kvinnor i börsbolagens styrelser, anser regeringen. Även om det är på väg åt rätt håll går det för långsamt.

För att få fart på utvecklingen ska regeringen i veckan skicka brev till valberedningsordförandena i landets alla börsbolag, skriver näringsminister Maud Olofsson och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på Dagens Nyheters debattsida.

Ministrarna vill att de valberedningsansvariga redogör för hur de ”jobbat för att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelserna”. Uppgifterna ska sedan sammanställas och göras tillgängliga för allmänheten.

Vill veta vad regeringen kan göra

Olofsson och Sabuni är övertygade om att de med det nya greppet ska få fram mycket information som hittills varit dold och dessutom få veta om det är något mer regeringen kan göra för att få in fler kvinnor i bolagsstyrelserna.

I artikeln lanserar de två också ett nytt styrelseutbildningsprogram för kvinnor med ekonomiska bidrag till dem som vill gå kurser.

TT