Lärarlönerna har blivit lägre

– sen yrket blev kvinnodominerat

MIN EKONOMI

När läraryrket blev kvinnodominerat sjönk lönerna – kraftigt.

Det visar en rapport från Lärarförbundet. Man har tittat på utvecklingen under 50 år. Lönerna har under den tiden halverats, samtidigt som yrket har gått från att vara mansdominerat till att bli kvinnodominerat.

– Utbildning lönar sig, men bara i mansdominerande yrken, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Aftonbladet