Kvinnor förlorar 1290 kronor

Kommunal: Löneskillnader mellan män och kvinnor kvarstår

MIN EKONOMI

Den förra satsningen på jämställda löner minskade gapet mellan män och kvinnor med hundra kronor.

Men i den kommande lönerörelsen vill Kommunal satsa på kvinnoyrkena igen.

– Man kan alltid säga att vi skulle gjort mer. Men vi har faktiskt lyckats minska gapet, säger Ylva Thörn.

Jämställdhetspotten var ett gemensamt krav inom LO-familjen i avtalsrörelsen 2007. Nu säger Kommunal att de kommer kräva en ny satsning för att minska skillnaderna mellan kvinno- respektive mansdominerade yrken.

– En jämställdhetspott är en viktig komponent. Det har visat sig ge mer än att enbart satsa på lägstalönerna, säger Ylva Thörn, ordförande för Kommunal.

Facit av satsningen som skulle ge större pott till LO:s kvinnoförbund är att löneskillnaden mellan män och kvinnor inom Kommunal minskat med med drygt en procent. År 2006 tjänade Kommunalkvinnorna i genomsnitt 92,9 procent av vad männen tjänade. I år beräknas skillnaden vara 94,1 procent.

Överväger föräldraförsäkringen

I reda siffror innebär det att skillnaden på tre år minskar från 1390 kronor till 1290 kronor.

– Man kan alltid säga att vi skulle gjort mer. Men vi har faktiskt lyckats minska gapet. Vi har tagit ett antal steg och den här resan måste fortsätta, säger Ylva Thörn.

Kommunal driver ännu inget krav i frågan om föräldraförsäkringen – om den ska delas lika eller ej – men överväger enligt Ylva Thörn hur de ska ställa sig.

– Sedan har vi frågan om rätten till heltid för alla våra deltidsanställda. Den kan också komma upp i avtalsrörelsen. Och det vore väl den största jämställdhetsreformen av alla.