Snygg? Då får du lättare jobb

MIN EKONOMI

Är du ful? Sorry, då går drömjobbet till någon annan.

Åtminstone om personen är lika kvalificerad som du. Utseendet är ofta avgörande för vem som kammar hem segern.

Det menar Patrik Larsson, forskare vid Karlstads universitet.

Foto: colourbox

Utseendet slår sällan ut andra krav, men väger ofta tungt om arbetsgivare har fler kandidater med liknande erfarenheter och kompetens att välja mellan.

Patrik Larsson forskar om utseendets betydelse i karriärsammanhang.

– Utseendet blir avgörande när flera personer har likvärdiga kvaliteter och erfarenheter, men det slår sällan ut en person som har bäst meriter, säger Patrik Larsson och berättar att fördelaktigt utseende kan vara en tillgång när andra kvaliteter tryter i ditt CV.

Till exempel i början av karriären, då konkurrensen är hård.

Viktigt med snygg personal

Sex av tio arbetsgivare tycker att det är viktigt att personalen ser snygg ut.

Och det blir allt vanligare att jobbansökningar kompletteras med foto.

Men det är inte bara i början som ens skönhet eller fulhet spelar roll. Även i lågkonjunktur ökar kraven.

– Ju fler sökande desto större betydelse kan utseendet ha eftersom arbetsgivaren har större valmöjlighet, säger han men påpekar att det också gäller andra kvaliteter än utseende, till exempel social förmåga eller relevant erfarenhet. Men även i lågkonjunktur avgör utseendet när andra meriter är likvärdiga.

Medvetet drag

Om arbetsgivaren väljer skönheten eller odjuret är ofta ett medvetet drag, enligt Patrik Larsson.

En del arbetsgivare är övertygade om att snyggare personer eller personal med en viss stil gör företaget gott.

Extra vanligt är det i klädbutiker och restaurangbranschen – där arbetsgivare sällan hymlar med att utseendet avgör.

Men nu visar en studie att arbetsgivarna begår ett misstag när de anställer snygg personal. Det finns inget som tyder på att företagen tjänar mer på att anställa snygga personer.

– Företagen tror att de ska sälja mer genom att ställa krav på utseende hos de som anställs. Men studien visar att det inte ger större lönsamhet.

Inte olagligt

Men arbetsgivarna gör som de vill när de anställer personal. Det är inte olagligt för dem att låta utseendet styra.

– I Sverige har vi lagar som gör att arbetsgivare inte får välja bort sökande på grund av bland annat ålder, kön och sexuell läggning. Att säga till någon som söker jobb att den är för ful snuddar vid lagen men klassas sällan som diskriminering, säger Patrik Larsson.

ARTIKELN HANDLAR OM