Kvinnor tar över gamla mansjobb

Färre män blir läkare, ekonomer och präster

MIN EKONOMI

Läkare och ekonom håller på att bli riktiga kvinnoyrken.

Anledningen är att fler kvinnor går vidare till högre studier.

Foto: colourbox

Nu kör kvinnorna om männen. Jurist, arkitekt eller ekonom – kvinnor dominerar snart inom yrken där männen alltid varit flest.

Kvinnor högre utbildade

Inom tjugo år kommer kvinnorna att vara majoritet bland ekonomer, tandläkare och teologer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Kvinnor kommer att dominera yrken som kräver långa akademiska utbildningar.

Tidigare talade man om traditionellt ”kvinnliga” och ”manliga” utbildningar. Nu tycks detta påstående blir allt mindre relevant när det gäller eftergymnasiala utbildningar.

Allt fler väljer eftergymnasial utbildning

Kvinnor finns nu klart representerade i många långa akademiska utbildningar såsom arkitekter, tandläkare och veterinärer.

Enligt SCB:s prognos kommer cirka 50 procent av kvinnorna att ha en eftergymnasial utbildning år 2030 jämfört med 39 procent år 2007, om dagens mönster står sig.

Bland männen sker inte ökningen lika snabbt. År 2030 beräknas 36 procent av männen ha en eftergymnasial utbildning – bara en ökning på 5 procentenheter sedan år 2007.

Kvinnor dominerar i yngre åldersgrupper

Den förändrade sammansättningen i utbildningar börjar nu även märkas på arbetsmarknaden. För många yrken som kräver eftergymnasial kompetens ses en klar könsförskjutning. I dag är männen i majoritet i äldre åldersgrupper medan kvinnorna dominerar i de yngre, detta gäller till exempel inom yrkena agronom, jurist och läkare.

TT, Aftonbladet, Monica Karlstein