Transsexuell man slipper vara mor

”Mitt barn har kallat mig pappa i alla år”

En man i Göteborg får i en ny dom rätt att folkbokföras som man. Men skattemyndigheten vägrar ändra - den som föder barn är biologisk mor, menar myndigheten.
RELATIONER

En man i Göteborg kan nu slippa kallas mamma.

Efter en lång fajt har den transexuelle mannen fått rätt i domstol.

– Mitt barn vet hur det ligger till och har kallat mig pappa i alla år, säger han.

Mannen, som genomgick en könskorrigering efter att han fött barn, har under lång tid kämpat för att bli erkänd som pappa i folkbokföringen. Men skattemyndigheten vägrar ändra registreringen av honom från ”biologisk mor” till far eller vårdnadshavare. Trots att han har ett manligt personnummer.

I stället menar myndigheten att den som föder barn är biologisk mor, oavsett nuvarande könstillhörighet.

– Den här mannen ses som man i alla sammanhang, utom i relation till sitt barn. Det är integritetskränkande både mot honom och mot barnet som hela tiden tvingas förklara sina hemförhållanden, ­säger Kerstin Burman, jurist vid RFSL och mannens juridiska ombud.

”Är kränkande”

Mannen, som vill vara anonym, säger:

– Jag är mina föräldrars son, mina syskons bror och min flickväns pojkvän. Varför får jag inte vara pappa till mitt barn?

Att han nu fått rätt i förvaltningsdomstolen innebär dock inte att saken är klar. I våras avgjordes ett liknade fall när Warren Kunce i förvaltningsrätten i Stockholm erkändes som pappa.

Men Skatteverket, som då menade att begreppet ”biologisk mor” är könsneutralt, har nu överklagat den domen till kammarrätten, som tar upp fallet senare i höst:

– Jag är fortfarande mitt uppe i allt det här, det är seglivat, men jag hoppas självklart att det kommer en dag då vi transsexuella blir erkända som de vi är, säger Warren Kunce.

Om domen i Göteborg kommer att överklagas är inte klart.

– Vi har inte mer att säga i ärendet just nu. Vi analyserar fortfarande domen, säger Maja Fröman, presschef på Skatteverket.

Behövs tydlig lag

Enligt Kerstin Burman är det viktigt att det finns en tydlig lag om hur personer som ändrat juridiskt kön ska folkbokföras.

– Det är diskriminerande att staten använder ett annat könsbundet begrepp än det som gäller. Det finns många som fött barn innan de ändrat sitt juridiska kön, och som i dag lever i sitt korrekta kön i alla aspekter förutom i sitt föräldraskap, av en statlig myndighet.

Och varför har då myndighetskrånglet börjat nu?

Jo, i januari 2013 ändrades könstillhörighetslagen som tidigare innebar tvångssterilisering av transexuella i Sverige. Numera kan personer, som har manliga personnummer, men som inte genomgått medicinsk behandling, behålla sin fertilitet. Warren Kunce blev - efter lagändringen - först i Sverige med att föda barn som man.

FAKTA

Transsexualitet

 Transexuella har en könsidentitet som inte stämmer överens med det kön som registrerades vid födseln.

 När könstillhörighetslagen infördes i Sverige 1972 blev det möjligt för transexuella att byta kön. Fram till januari 2013, då lagen ändrades, tvångssteriliserades alla som genomgick könsbyte.

 I Sverige är det i dag även möjligt att bara byta juridiskt kön utan medicinska ingrepp. Med juridiskt kön menas det kön som framgår av personnumret.

 Enligt Europadomstolen skall den som byter kön erkännas som sitt nya kön, vilket inte är möjligt om personen fortfarande är registrerad som ”biologisk mor” hos skattemyndigheten.