Tid att vara ensam

Med ensamheten som hjälpmedel

BOKRECENSIONER

Självvald ensamhet är annorlunda än påtvingad. Ändå kan det kännas lite skrämmande att bara umgås med sig själv, särskilt om man isolerar sig i ett hus på en enslig plats. Då kan rädslan för mörkret ta över, för att inte tala om fantasierna om vad som skulle kunna hända. Men författarinnan, som är psykolog och psykoterapeut, anser att vinsten är större. Ensamheten hjälper henne att se vad som är viktigast, hur hon ska ta vara på återstoden av tiden.

Pocket