”Minnets möjligheter”

Sämre minne ingen katastrof

BOKRECENSIONER

Det finns forskare som menar att de friska minnesförändringar som följer med åldrandet är själva förutsättningen för visdom i meningen att man fäster mindre vikt vid detaljerna och i stället får förmågan att se helheten och bakomliggande möns-ter. Fast i ärlighetens namn är det ingen tröst när man har glömt bort portkoden eller namnet på mångåriga kollegan mitt emot. Men minnet kan tränas upp. Hur framgår av denna välmatade bok.

Fakta