I huvudet på en bitter gammal far

”Den förtvivlade”

BOKRECENSIONER

”Jag som inte fasat för någonting annat än enformiga dagar, jag som skulle ha öppnat helvetets portar för att komma undan denna dödsfiende, jag har frambringat en vindsurfare.” Nej, Samuel förstår sig inte alls på sin son och hans lättjefulla liv långt, långt borta på en paradisö. Den åldrade fadern håller långa monologer för honom, i vilka han vresigt ifrågasätter människors jakt efter lycka. Ett insiktsfullt och skarpsynt porträtt av en riktig misantrop.

Roman