Smular sönder skräckscenario

”Tro, terror och tolerans”

BOKRECENSIONER

Den amerikanske professorn Samuel Huntington väckte stort uppseende när han förutspådde ett krig mellan västliga och icke-västliga civilisationer. Ett skräckinjagande scenario, som Ingmar Karlsson med sin gedigna bildning effektivt smular sönder. Han tror snarare att framtidens konflikter kommer att äga rum inom religionerna, mellan dem som har en medeltida livsåskådning och dem som har en modern. Viktig, aktuell och intressant.

Fakta