Storslagen biografi om De Gaulle

BOKRECENSIONER

Han var modig, hade integritet och levde ett mycket enkelt liv privat – egenskaper som blir allt svårare att hitta bland dagens makthavare. Men så var också Charles de Gaulle en av 1900-talets stora statsmän, även om han, åtminstone i Sverige, betraktades som en kuf, en nationalist som personifierade Frankrike. I denna storslagna biografi får vi en mångfasetterad bild av en man som räddade sitt land två gånger. Under andra världskriget manade han fransmännen till motstånd mot Hitler och senare lyckades han avveckla det franska kolonialväldet. Knut Ståhlberg har vid 86 års ålder gjort en imponerande kulturgärning.

Storpocket

De Gaulle

Ingalill Mosander