Andrées fotograf porträtterad

Ett unikt tidsdokument om dödsdömd färd

BOKRECENSIONER

Biografi

Tyrone Martinsson

Nils Strindberg

Fotografen på Andrées polarexpedition

Historiska Media

Cirka 290 kr

Egentligen var hela projektet dödsdömt från början. 1897 lyfte luftballongen ”Örnen” under S A Andrées befäl. Målet var Nordpolen. Men redan efter några dagar gick ballongen sönder och tragedin var ett faktum. I besättningen ingick 23-årige Nils Strindberg, vars brev, dagböcker och fotografier ligger till grund för detta fascinerande, unika tidsdokument.