Behändig guidebok

till runstenar i olika landskap

BOKRECENSIONER

Lars Magnar Enoksen

Lilla boken om runor

Historiska Media

Cirka 120 kr

Jag tycker alltid att det känns lite svindlande att titta på en runsten, att de mystiska tecknen kan ha ristats in av en människa för nästan 2?000 år sedan. Men de går faktiskt att tyda. I den här behändiga guideboken presenteras runorna i text och bild, och man får veta vad de betyder – vilket kan göra vandringar i olika landskap betydligt intressantare.