Träd är trolleri!

”Träd kan rädda världen” av Johan Tell

BOKRECENSIONER

Max Ström

Cirka 99 kr

Träd hejdar öknar. Träd skapar den luft vi andas genom att ta upp koldioxid från atmosfären och släppa ut syre. Patienter blir fortare friska i sjukhus med trädutsikt. Träd är vackra och oumbärliga i urbana miljöer. Träd är trolleri, menar författaren till denna inspirerande presentbok, som övertygande visar på skogens betydelse för en mer hållbar framtid.