Varje minut dör en mamma

Många skulle kunna ha räddats med billiga, enkla åtgärder

Foto: RFSU
Över en halv miljon mammor över hela världen dör varje år – trots att det ofta skulle krävas enkla åtgärder för att rädda dem.
RELATIONER

Varje minut dör en kvinna som är gravid, eller som föder barn.

Enkla medel skulle minska mödradödligheten drastiskt.

Ändå görs väldigt lite.

– Det är skämmigt att man inte tar det på större allvar, säger mammaambassadören Kattis Ahlström.

– Att mista ett barn gör lika ont var i världen du än befinner dig. Det säger Kattis Ahlström, ambassadör i RFSU:s kampanj Mammakampen. De försöker nu uppmärksamma de usla villkoren för mammor i tredje världen, något som relativt få engarerar sig i. Att minska mödradödligheten är ett av FN:s fem milleniemål – som man inte på långa vägar har lyckats uppnå. Egentligen tycker Kattis Ahlström att siffrorna borde vara upprörande nog: över en halv miljon kvinnor dör om året – bara för att de är eller försöker undvika att bli mödrar. Siffrorna blir ännu högre om man räknar in dödfödda barn och dödsfall hos nyfödda – hela 7,5 miljoner per år. Det är fler än de som dör av Aids, malaria och tuberkulos – tillsammans.

– Men det finns någon omedveten tanke om att man vänjer sig, att det är så verkligheten ser ut för de här kvinnorna. Jag har träffat kvinnor som mist 2–3 barn, och deras sorg är exakt lika stor som om de skulle mist dem i Sverige. Det är inget man ska behöva uppleva i onödan.

Enkla åtgärder räcker

Många av de kvinnor som dör på grund av graviditetskomplikationer skulle kunna ha räddats med enkla åtgärder. Det handlar om tillgång på barnmorskor, preventivmedel och säkra aborter – sådant vi i Sverige tar som självklarheter. Det är dessutom billiga lösningar.

– Men man sätter inte in dem eftersom de är kontroversiella, kvinnors rätt till sin kropp är inte en självklarhet i världen. Och akut mödravård är dyrt – så det sätter man inte heller in. För kvinnor anses inte vara värda så mycket, säger Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU.

Hon berättar att det ofta är de fattigaste, mest utsatta kvinnorna som drabbas. Kvinnor som inte räknas, säger hon. Kattis Ahlström anser också att kampen mot mödradödligheten är sorgligt underprioriterad, något som hon tycker varit tydligt under sina tio år som FN:s goodwillambassadör.

– Jag har märkt hur lite fokus det är på kvinnor i tredje världen. Och utan det fokuset så kommer ingenting att hända. Rent cyniskt kommer det också få länder att kollapsa ekonomiskt, det är ingen myt att kvinnorna bär världen på sina axlar där.

Akut situation i Nicaragua

Nicaragua är ett av de länder där RFSU nu stödjer ett projekt.

Där är situationen akut: sedan två år tillbaka är det förbjudet med abort under alla omständigheter – även när kvinnor våldtagits eller när det är fara för deras liv. Ingen vet riktigt hur många som dött till följd av lagen.

– Det finns kvinnor som försöker göra abort genom olika sorters gift, och det slutar med att de dör. Då skrivs det in i statistiken som självmord, säger Åsa Regnér och fortsätter.

– Men man vet att sammanlagt 70 000 kvinnor om året dör i sviter av osäkra aborter. Striktare abortlagar minskar inte heller antalet aborter, det gör dem bara farligare, säger Åsa Regnér.

En tredjedel av alla förstagångsmödrar är under 16 år i Nicaragua. Nästan varannan kvinna mellan 15 och 19 år har barn, eller är gravida. Få får rätt vård: i dagsläget finns där inget formellt yrke som heter ”barnmorska”. Men fram till 2010 ska RFSU nu utbilda 500 barnmorskor, i sju olika provinser.

– Det är en åtgärd som man vet är enormt viktig, säger Kattis Ahlström.

Positivt arbete

RFSU försöker också få ut utrustning till hälsostationerna i Nicaragua och uppmuntra kvinnor att söka professionell vård på sjukhus. Dessutom vill de påverka politikerna. Kattis Ahlström tror att frågan måste upp på dagordningen i alla länder. Men eftersom frågan är så laddad tror hon att det kan bli svårt. Samtidigt tycker hon att arbetet känns positivt, trots allt.

– Det är ganska små medel som ska till. Det handlar ju inte om att bekämpa Aids, här vet man att det faktiskt går att göra något åt, och att man kan vända trender på bara några år.

"70 000 kvinnor om året dör i sviter av osäkra aborter". /Åsa Regnér

Bilderna i bildspelet är tagna av:

Mani Maserrat-Agah

Marianne Velandia

Karin Alfredsson

Ylva Bergman/RFSU

UNFPA

"Jag har träffat kvinnor som mist 2–3 barn, och deras sorg är exakt lika stor som om de skulle mist dem i Sverige. Det är inget man ska behöva uppleva i onödan". /Kattis Ahlström