Arbetslösheten ska ner när Sverige återstartar

Löfven och Rådström Baastad: Vi har inte råd med att långtidsarbetslösheten fastnar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2021-06-09

Det är inget snack om att arbetslösheten är alldeles för hög. Sverige har inte råd att åter se långtidsarbetslösheten fastna på en hög nivå, som efter finanskrisen, skriver Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad.

DEBATT. Vi ser nu ljuset i tunneln på den djupaste krisen i modern tid. Det senaste året har varit mycket tufft för hela världen och så även för vårt land. Pandemin har skördat åtskilliga offer. I den efterföljande ekonomiska krisen har många förlorat jobbet.

När vi tillträdde 2014 led Sverige fortfarande av sviterna efter finanskrisen och den dåvarande regeringens passivitet. Hanteringen då kostade tiotusentals jobb i onödan och fördröjde återhämtningen. Långtidsarbetslösheten blev kvar på en ny hög nivå.

Därför vände vi på riktningen för jobbpolitiken. Vi rustade svensk ekonomi, vände statens underskott till överskott och betalade av på statsskulden. Tack vare en aktiv näringspolitik och stora investeringar i utbildning, infrastruktur och bostäder, mötte vi pandemin med över 300 000 fler i arbete i Sverige än 2014 och med den lägsta statsskulden sedan 1977.

När pandemin kom kunde vi därför sätta in kraftfulla åtgärder direkt. Hittills har den s-ledda regeringen beslutat om insatser på över 400 miljarder kronor, varav en stor del för att rädda svenska jobb.

I mars 2020 införde vi korttidspermittering, vilket gjort det möjligt för långt över en halv miljon svenskar att gå ned i arbetstid med en stor del av lönen kvar i stället för att bli av med jobbet. Vi byggde också ut antalet utbildningsplatser och förstärkte a-kassan.

I slutet av 2020 hade Sverige fortfarande 270 000 fler jobb än 2014 och var det land i EU där störst andel av befolkningen jobbade. Även arbetskraftsdeltagandet var högst i EU.

Det är en enorm styrka att svenskar fortsätter att söka jobb. Det påverkar arbetslöshetsstatistiken. Men det är naturligtvis bättre än att människor gett upp hoppet, inte längre söker jobb och därmed inte längre ingår i arbetskraften, som i flera andra länder.

Det är dock inget snack om att arbetslösheten är alldeles för hög, särskilt bland människor med låg utbildning, unga och utrikes födda. Sverige har inte råd att åter se långtidsarbetslösheten fastna på en hög nivå, som efter finanskrisen.

Vi har nu ett nytt läge. Socialdemokraterna vill ta Sverige framåt efter pandemin genom att sätta jobben först. Jobben är en förutsättning för allt annat vi vill åstadkomma politiskt:

För välfärden, och för att få råd att anställda fler i vård, skola och i äldreomsorgen.

För tryggheten på gator och torg, då arbete är grunden till frihet, stolthet och egen försörjning som ger hopp om framtiden.

För klimatet, för utan en klimatomställning som skapar nya jobb i Sverige genom nyindustrialisering och som stärker vår konkurrenskraft – inget folkligt stöd och ingen uthållighet i omställningen.

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen. Vi ska använda styrkan i svensk ekonomi för en kraftfull grön återstart som ger jobb i hela landet. Vi ska investera för att skapa jobb och samtidigt bygga vårt samhälle starkare.

  • Vi ska fortsätta att stärka välfärden. Kvaliteten ska öka, samtidigt som fler anställs inom vård och skola. Brister i äldreomsorgen ska åtgärdas med fler medarbetare och bättre arbetsvillkor. Det skapar en tryggare ålderdom – och nya jobb.
  • Vi ska nyindustrialisera Sverige. Svensk klimatexport ska bidra till att pressa de globala utsläppen och skapa nya jobb i hela landet. Vi tredubblar investeringarna i våra elnät och gör de största infrastruktursatsningarna någonsin.
  • Vägen till arbete går via utbildning, inte via fattigdom. Oavsett om det gäller språk eller yrkeskunskaper så är utbildning ofta ett nödvändigt steg på vägen till nästa jobb. Därför har vi byggt ut Kunskapslyftet ytterligare till i år. Men det behövs mer. Kunskapslyftet ska fortsätta med fler utbildningsplatser och med fler korta och flexibla alternativ. Det ska även finnas trygghet i omställning och förstärkningarna av a-kassan ska fortsätta.
  • Vi genomför nu den största trygghetsreformen på arbetsmarknaden i modern tid. Fler anställda får nu rätt till omställningsstöd för att kunna utbilda sig för att byta jobb. Vi inför ett nytt studiestöd som gör det möjligt att vidareutbilda sig i upp till ett år och med 80 procent av lönen för de flesta. Anställningsskyddet för dem med osäkra anställningar stärks.

Sverige är byggt på plikt och rätt. Den som blir arbetslös eller sjuk ska möta tydliga krav och ett starkt stöd, inte fattigdom och hopplöshet.

När vi nu återstartar Sverige så ska vi pressa tillbaka arbetslösheten. På väg ut ur pandemin kommer det att vara vår främsta uppgift.


Stefan Löfven, statsminister (S)
Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.