LKAB tog sitt ansvar från dag ett i pandemin

Vd:n: Spekulationerna är ett hot mot både liv och hälsa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2020-06-26

Det är fortfarande oklart vad som är orsaken till den snabba smittspridningen i Gällivare. LKAB har tagit sitt ansvar från dag ett, skriver Jan Moström, vd och koncernchef.

DEBATT. Under senaste veckan har media rapporterat om en kraftigt ökad spridning av coronasmitta i Gällivare.

En smitta som enligt flera uttalanden allmänt har knutits till LKAB:s verksamhet och specifikt till det underhållsstopp som genomfördes i Malmberget början av maj.

Bland annat har det rapporterats om att LKAB, våra medarbetare och entreprenörer inte har tagit risken för smitta på allvar.

Vi vill i sammanhanget reda ut de oklarheter som uppstått i rapporteringen och som har stor principiell vikt för oss. Både som stor arbetsgivare regionalt i Norrbotten och som representant för en svensk industri som har tagit ett stort och komplext ansvar under en global pandemi som nu hotar att övergå i en världsomfattande ekonomisk lågkonjunktur.

Från dag ett har vi tagit hotet från pandemin på största allvar och har arbetat hårt för att anpassa vårt sätt att bedriva verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det stämmer att vi i Malmberget nyligen har genomfört ett stort underhållsstopp, precis som vi gjort i Kiruna tidigare under pandemin. Fler än 800 personer deltog från en rad entreprenörer, varav nära 90 procent kom från regionen. De utförde med början under första veckan i maj cirka 1500 arbetsordrar från gruva till förädlingsverk.

Hos oss liksom hos en rad andra aktörer inom produktionsindustrin är den här typen av underhållsstopp nödvändiga av två skäl:

I första hand för att säkra medarbetarnas säkerhet i anläggningarna och leva upp till lagkrav och i andra hand för att undvika driftsstopp i maskiner som kan få långvariga och mycket kostsamma konsekvenser.

I ett förädlingsverk finns bland annat tiotusentals rörliga delar och elektronik som behöver frekvent underhåll för att fungera på ett bra och säkert sätt. Löpande underhåll samt tid för mer omfattande underhållsarbete, vilket görs under ett stopp, är nödvändiga då de mänskliga och ekonomiska konsekvenserna annars kan bli mycket stora.

Arbetet med nödvändigt underhåll anpassades i år efter de mycket speciella omständigheterna i samband med pandemin.

Vi tog fram särskilda riskbedömningsplaner med anledning av covid-19 som resulterade i en lång rad åtgärder av omsorg om våra anställda, våra underleverantörer och samhället i övrigt, bland annat följande:

  • Olika entreprenörer fick arbeta vid olika maskiner för att inte blanda arbetslag, även användning av duschar och omklädningsrum separerades.
  • Arbetsmomenten fördelades i högre grad över dygnets alla timmar
  • Matsalar stängdes för entreprenörer som i stället fick beställa mat från matvagnar och dryckesmaskiner spreds ut.
  • Nya rutiner för digital kommunikation utvecklades och användes för att minimera fysisk kontakt.
  • Hygieninformation delades ut och coronarelaterad skyltning med påminnelser fanns på plats innan stoppet inleddes.
  • Olika entreprenörer fick ta med sig egna toaletter och extra städning beställdes.


Information om direktiv genomfördes med både medarbetare och entreprenörer och ett tjugotal skyddsombud utförde ronderingar för att se till att dessa direktiv följdes.

Hela denna process skedde i samförstånd och med stort engagemang från våra skyddsombud. När vi såg avvikelser eller upptäckte risker – för det gjorde vi - så har vi försökt vidta åtgärder och bedömningen från våra skyddsombud är att detta i all väsentlighet har varit väl fungerande.

Vårt planeringsarbete är också något som Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nystedt på Folkhälsomyndighetens presskonferens den 25 juni beskrev som något som ”skulle kunna göra vilken svensk smittskyddsläkare som helst tårögd av lycka”.

Läget kommer vara fortsatt prövande på många sätt och på olika plan till dess smittan avtagit. Den 8 juni fick vi svart på vitt att det inte är läge att andas ut ännu. Vi såg från då och under veckan framåt en kraftig ökning av smittade bland LKAB:s personal, över en månad efter att underhållsstoppet inletts och två veckor efter att den allmänna smittspridningen i Gällivare verkade ha tagit fart. Och hos oss startade det med personal som inte var involverade i underhållsstoppet.

Vi agerade kraftfullt med intern spårning. Personer som haft kontakt med smittade på jobbet sattes i karantän. Smittspridningen hade gått snabbt, på en vecka gick vi från 2 till 28 konstaterat smittade precis före midsommar.

Med kraftfulla åtgärder har detta nu vänts och nära hälften har nu friskförklarats. Men flera är fortsatt sjuka, också svårt. Vi är på rätt väg men kommer fortsatt jobba stenhårt med att begränsa smittspridningen med det vi kan göra. Det handlar om våra anställda och våra samhällen.

Vi kommer fortsatt följa myndigheternas råd tillsammans med egna direktiv för att skydda våra medarbetare och övriga människor i Malmfältens samhällen. Vi har också sett, med snabb uppblossad spridning, att det inte är läge att slappna av och att snabba och förberedda åtgärder då sådant sker ger effekt.

Den samlade svenska strategin mot pandemin har hittills fokuserat på långsiktig hållbarhet och uthållighet. För svensk industri är det en utmanande balansakt att kombinera en fungerande verksamhet med högsta möjliga säkerhetsnivå mot smittspridning.

Om vi som företag på lösa grunder pekas ut som ansvarslösa och lättsinniga drabbar det i första hand oss men det riskerar även att drabba andra som på ett ansvarsfullt sätt försöker hålla igång en fungerande verksamhet.

Vad som är orsaken till den snabba spridningen i Gällivare är oklart. Som företag tar vi självklart vårt ansvar genom att hela tiden utvärdera och vid behov ändra våra insatser mot smittspridning i samhället.

Den typen av spekulationer som nu har fått fri och obehindrad spridning i media bidrar inte till att stärka den nationella samlingen mot ett allvarligt hot mot både liv och hälsa och i förlängningen vår ekonomi och gemensamma välfärd.


Jan Moström, vd och koncernchef LKAB


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.