Ska utländska företag tillverka våra sedlar?

Debattören: Ännu en säkerhetsrisk som svenska folket inte känner till

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-10-13

Jag kan inte tänka mig särskilt många saker som borde vara mer kärnverksamhet i ett land än att ha kontroll över tillverkningen av sina egna sedlar och mynt, skriver Carl Schlyter.

DEBATT. Svenska sedlar tillverkas av ett amerikanskt företag och mynten i Finland. Är det rimligt?

I början av 2000-talet såldes Myntverket till dess finska motsvarighet Rahapaja samt sedeltillverkningen i Tumba bruk till ett amerikanskt bolag, Crane. Riksbanken ansåg att det inte ingick i ”kärnverksamheten”.

Jag kan inte tänka mig särskilt många saker som borde vara mer kärnverksamhet i ett land än att ha kontroll över tillverkningen av sina egna sedlar och mynt.

Ett amerikanskt bolag lyder under amerikansk lag och kan tvingas till långtgående krav på att lämna ut viktig information till amerikanska myndigheter. Medarbetare baserade i andra länder försvårar polisens kontroll av personal med information om känsliga kunskaper om hur våra sedlars nya säkerhetssystem är uppbyggda.

Om information om hur perfekt förfalskade sedlar kan tillverkas kommer på villovägar kan det allvarligt skada landets finansiella stabilitet. Vid en konkurs eller konflikt inom eller med bolaget riskerar Sverige att hamna i en mycket svår situation där medarbetare kan lämna bolaget med ytterst känslig information.

Om dessa dessutom är bosatta utomlands/utländska medborgare kan det bli svårare att lagföra eventuella brott. USA utlämnar normalt sett inte sina medborgare.

Det finns många exempel i historien att i kris eller krigstid har andra länder försökt förfalska ett annat lands valuta.

Möjligheten för Säpo eller polisen att upptäcka och stoppa sådana försök minskar om det är ett utländskt bolag jämfört med om det är ett statligt bolag eller statligt verk som tillverkar våra pengar.

Även om bolaget i sig går att lita på kan vi inte garantera att det inte självt blir utsatt för attacker eller infiltratörer eller spionage. Det kan i detta fall vara nödvändigt att ha ett helt lands polis och säkerhetstjänst att kunna försvara sig med.

Om det av oaktsamhet eller grov vårdslöshet leder till att känslig information med stor skada på det svenska samhället läcker är det betydligt enklare att utkräva ansvar från ett statligt verk eller bolag än från utländska bolag. Än värre är om bolaget blir uppköpt av en fientligt sinnad stat i syfte att destabilisera Sverige.

Det finns även risk för dyrbara juridiska tvister om ett förändrat omvärldsläge eller en politisk önskan om att införa större förändringar i sedelhantering skulle negativt påverka avtalet med bolaget med risk för stämning om vi tvingas till snabba förändringar.

Skandalen inom transportstyrelsen har också visat att det är viktigt att det för samhällskritiska verksamheter finns ett stort mervärde att ha kontroll över känslig information.

Jag nu för tredje gången lagt en motion i Riksdagen. Den har grundligt avslagits varje gång av alla partier. Men representerar detta folkviljan? Hur många vet att våra sedlar tillverkas av utländska bolag?

De som tycker den lilla besparingen är värd risken borde i alla fall behöva försvara sig offentligt.

De enda riskerna med att tillverkningen sköts i egen regi är mindre stordriftsfördelar om vi inte kan locka till oss andra länders tillverkning, om de nu är villiga att ta en sådan risk. På sin höjd leder detta till marginellt högre kostnader för tillverkning vilket med råge uppvägs av en lång rad säkerhetsfördelar.

Jag (och hur många med mig?) kräver att vi återtar kontrollen över våra sedlar och mynt i statlig regi.


Carl Schlyter


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.