Inte en krona till industrierna i norr utan ny kärnkraft i söder

M-politiker: Villkora Industriklivet – satsningarna dränerar södra Sverige på el

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-03-13

Samtidigt som staten spenderar mångmiljardbelopp på energislukande industrisatsningar i Norrland förvärras elbristen dramatiskt i söder. Regeringen måste villkora det energislukande Industriklivet i norr mot beslut om ny kärnkraft i söder, skriver fem M-toppar i Stockholmsregionen. På bilden en av satsningarna, Hybrit i Luleå, som ska producera fossilfritt stål.

DEBATT. Vare sig subventionerade industrier, subventionerade energislag eller subventionerade hushåll är fullgoda svar på elkrisen.

För att inte förvärra elkrisen måste regeringen villkora det energislukande Industriklivet i norr mot beslut om ny kärnkraft i söder.

Sveriges historiskt sett billiga och planerbara el är ett minne blott. Spiken i kistan för var Socialdemokraternas, Miljöpartiet och Vänsterpartiets beslut att stänga ned fullt fungerande kärnkraft. Detta med stöd av Centerpartiet.

Konsekvenserna av detta får de södra delarna av Sverige leva med nu.

Det märks inte bara hos industrierna och företagen. Det är också märkbart hos hushållen.

Enligt Stockholms Handelskammare gör elkrisen att ett vanligt villahushåll i södra halvan av Sverige tvingas betala nära tre gånger mer för elen nu jämfört med för ett år sedan. Detta samtidigt som stockholmarna ska stå för hälften av statens skatteintäkter.

Läget är så allvarligt att staten uppmanar familjer till att plana ut elkriskurvan med sänkt temperatur i hemmen.

Anmärkningsvärt sker detta samtidigt som samma stat via Energimyndigheten ska spendera mångmiljardbelopp på energislukande industrisatsningar i Norrland som förvärrar elbristen dramatiskt. Detta genom det statliga stödprogrammet Industriklivet.

Industriklivets totala budget till 2030 är drygt sex miljarder. Redan i dag vet vi dock att merparten av medlen kan komma att slukas upp av ansökningarna hos ett statligt projekt i Luleå och ett konkurrerande projekt i Boden.

Det är dock inte bara skattepengar som slukas. De två projekten väntas tillsammans sluka uppemot 82 terawattimmar, en energiförbrukning motsvarande hela Finlands årsbehov.

Detta samtidigt som aktörerna i det finstilta är selektiva kring vilka av de befintliga energislagen som är fina nog att användas i Industriklivets kliv mot gröna omställningen.

Subventionerade industrier riskerar att spä på den elkris som stockholmarna och de boende i södra Sverige nu genomlider.

Subventionerade energislag, såsom havsbaserad vindkraft, kommer inte att räcka för att hjälpa hushållen att komma på fötterna igen. Stockholmarna och hushållen i södra Sverige förtjänar bättre. Framför allt förtjänar vi att energikrisen inte förvärras ytterligare. 

Utan att energiförsörjningen för familjer och företag i södra delarna av Sverige är säkrad, utan att de skenande elräkningarna tryckts tillbaka med annat än ytterligare subventioner i form av bidrag till hushållen – kan inte regeringen gå vidare med Industriklivet.

I Tidöavtalet står det att regeringen ska utreda återstarten av planerbar elproduktion i södra Sverige. Det är välkommet. Extra välkommet vore det att påskynda detta arbete.

Att invänta utredningar vore här och nu att sätta ribban för lågt, när regeringens egna myndigheter väntas subventionera projekt som kommer att dra el i en omfattning som får den havsbaserade vindkraften att bli droppar i havet. Det kräver mer.

Vare sig subventionerade industrier, subventionerade energislag eller subventionerade hushåll är fullgoda svar på elkrisen.

När såväl kostnader som energiförbrukning kopplat till Industriklivet är överblickbara måste också utsikterna för ny kärnkraft vara överblickbara. Det är det inte i dag.

För att inte förvärra elkrisen måste regeringen villkora det energislukande Industriklivet i norr mot beslut om ny kärnkraft i söder. Till dess att hushållens elförsörjning är säkrad borde den här regeringen inte betala ut en krona i stöd till satsningar som dränerar södra Sverige på både skattepengar och el.


Kjell Jansson, förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län
Irene Svenonius, oppositionsregionråd i Region Stockholm (M)
Michaela Fletcher, kommunstyrelsens Ordförande Österåker (M)
Olov Holst, kommunstyrelsens Ordförande Sigtuna (M)
Daniel Källenfors, kommunstyrelsens Ordförande Lidingö (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln