Hjälp oss stoppa lag om minimilöner i EU

S: Även ni borgerliga borde slå vakt om den svenska modellen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2020-09-15 | Publicerad 2020-09-14

Vi hoppas att även Sveriges borgerliga företrädare i EU gör sitt bästa för att nå fram med hur illa en minimilön-lagstiftning kan slå mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver Heléne Fritzon, Åsa Westlund och Johan Danielsson.

DEBATT. Under oktober förväntas EU-kommissionen presentera ett förslag kring minimilöner. En majoritet av Europas fackliga organisationer ställde sig förra veckan bakom krav på lagstiftning.

De skandinaviska facken protesterade mot beslutet då bindande EU-regler om löner inte går att förena med våra arbetsmarknadsmodeller där självständiga fack och arbetsgivare sätter löner genom kollektivavtal.

En europeisk lönelagstiftning skulle kunna innebära ett hårt slag mot en framgångsrik modell som arbetarrörelsen kämpat för under decennier.

För svenska politiker borde värnandet av den svenska arbetsmarknadsmodellen vara ett gemensamt intresse.

Tyvärr används den i stället som ett sätt för borgerliga politiker att kritisera socialdemokraterna och Stefan Löfven.

Vi är högst medvetna om att bland våra partivänner i Europa finns ett stort stöd för en minimilagstiftning. Vi tar den debatten med dem vid varje tillfälle.  

Men minimilönsförespråkarna i den socialdemokratiska partigruppen utgör uppskattningsvis drygt 130 av parlamentets 705 ledamöter.

De andra ledamöterna tillhör andra partifamiljer och det är hög tid att svenska borgerliga politiker lägger sin kraft på att övertyga dem.

EU har 27 regeringar. Av dessa styrs sex av socialdemokrater. Två stats- och regeringschefer har uttryckt motstånd mot idén om ett direktiv för att reglera löner, Stefan Löfven och Mette Fredriksen, och de är båda socialdemokrater.

Vad de tio ledarna från Moderaterna/Kristdemorkaternas partifamilj anser i frågan vet vi inte. Men de har i alla fall inte protesterat offentligt mot förslaget.

Vi hoppas att borgerliga företrädare nu gör sitt bästa för att påverka dessa ledande företrädare för sin partifamilj i rätt riktning.

Vad de sju ledarna från Liberalerna och Centerns partigrupp anser är lika oklart bortsett från att en av initiativets verkliga kampanjledare, den franske presidenten Macron, kampanjar hårt för EU-lagstiftning om minimilöner.

Även här hoppas vi att borgerliga företrädare gör sitt bästa för att nå fram med hur illa en minimilön-lagstiftning kan slå mot den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Kanske kommer kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt stora årliga tal i nästa vecka berätta om hon avser presentera bindande lagstiftning eller lösare rekommendationer.

På alla nivåer, i regering, i Sveriges riksdag och i Europaparlament har svenska socialdemokrater jobbat tillsammans med fack, arbetsgivare och politiska företrädare från andra partier för att förhindra en bindande lagstiftning.

Förhoppningsvis kan det gemensamma svenska motståndet leda till att EU-kommissionen går fram med icke-bindande rekommendationer.

Om inte kommer det vara extremt viktigt att alla svenska aktörer arbetar gemensamt under lagstiftningsprocessen för att försvara vår arbetsmarknadsmodell.  

Till sist, och mer till EU-kommissionen: I EU:s fördrag står det väldigt tydligt att unionen inte har kompetens att besluta om löner.

Att trotsa detta och presentera ett lagförslag skulle väcka frågan varför någon ska bry sig om EU:s fördrag om den institution som är dess väktare inte gör det.

Den svenska modellen på arbetsmarknaden lyfts också av många fram som ett föredöme. Den levererar högre löner och är samtidigt mer flexibel än många andra modeller. Att då slå sönder just denna modell vore ett riktigt klavertramp.


Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet (S)
Åsa Westlund, ordförande för Riksdagens EU-nämnd (S)
Johan Danielsson, Europaparlamentariker (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.