Hur kan M och SD vilja ha religiösa friskolor?

Debattörerna: Religiös påverkan tycks vara viktigare än elevernas utbildning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-08-27

Jimmie Åkessons och Ulf kristerssons naiva tro på marknadslösningar har släppt fram ett system där vissa skolor har mer fokus på vinstuttag och religiös påverkan än på elevernas utbildning och kunskap, skriver Ardalan Shekarabi och Philip Botström.

DEBATT. Vi socialdemokrater har föreslagit att religiösa friskolor ska förbjudas. Det finns en befogad folklig ilska mot religiösa friskolor och vårt förslag om förbud har stöd hos svenska folket. Tre av fyra svenskar håller med oss socialdemokrater och vill förbjuda religiösa friskolor helt.

Men tyvärr vill Moderaterna och Sverigedemokraterna inte förbjuda religiösa friskolor. Deras naiva tro på marknadslösningar har släppt fram ett system där vissa skolor har mer fokus på vinstuttag och religiös påverkan än på elevernas utbildning och kunskap.

En av våra grundläggande fri- och rättigheter i Sverige är religionsfriheten. Detta uttrycks redan i början av Regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter och det är något vi ska värna.

En vanlig missuppfattning är dock att religionsfrihet enbart skyddar religiösa övertygelser. Men kampen för religionsfrihet i Sverige handlade om människors rätt att få slippa religiöst tvång.

Religionsfriheten skyddar alltså även vår rätt att inte ha en uppfattning om trosfrågor.

Det har på senare tid debatterats flitigt hur religion ska hanteras i skolan, just med hänsyn till religionsfriheten. För oss socialdemokrater är det viktigt att skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Skolan ska vara en fristad från religiös påverkan där barnen är fria att forma sin egen uppfattning så att de verkligen får den religionsfrihet som de har rätt till.

Socialdemokraternas förslag om att förbjuda religiösa friskolor handlar i grund och botten om att försvara barn och ungdomars rätt till religionsfrihet. Barn ska lära sig om religion, inte bli påtvingade religion.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola. I ett starkare samhälle är skolan en mötesplats där vi bygger broar mellan barn med olika bakgrunder och där kunskapen står i fokus.

Det här är inget vi kan uppnå så länge vi tillåter oseriösa friskolor att utsätta barn för religiös påverkan. När privata aktörer släpptes in på skolmarknaden var tanken att öka mångfalden och valfriheten för föräldrar och elever.

Men i stället har marknadskrafternas fria spelrum under lång tid lett till ökad ojämlikhet i skolan. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan.

I regeringsställning har vi socialdemokrater tagit viktiga steg för att skapa ordning i det system som den M-ledda regeringen lämnade efter sig.

  • Vi har gett Skolverket i uppdrag att förtydliga läroplanen för att motverka könsuppdelad undervisning.
  • Vi har infört en lämplighetsprövning av enskilda som vill starta fristående skola. Detta ska också vara en del av den löpande tillsynen.
  • Vi har en kontinuerlig dialog med Skolinspektionen för att få klarhet i, och täcka upp, de luckor som finns i regelverket.
  • Vi har tillsatt en utredning som ska göra en rättslig analys av Sveriges skyldigheter utifrån bland annat Europakonventionen.

Trots de steg som vi tagit för att motverka de brister den förra regeringen skapade finns det mer kvar att göra. Religiösa friskolors segregerande effekt måste brytas, kunskaperna måste stå i centrum. Svensk skola ska vara en plats där elever med olika erfarenheter lär sig att samarbeta, det bygger sammanhållning och motverkar splittring.

Att skilja elever åt utifrån religion eller kön är inte förenligt med den svenska modellen.

En hörnsten i att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige är en jämlik skola, där föräldrar och elever kan vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte religiösa dogmer.

I svensk skola är det lärare och rektorer som ska styra skolan, inte präster och imamer. Därför går Socialdemokraterna till val på att förbjuda religiösa friskolor.


Ardalan Shekarabi, ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott (S)
Philip Botström, förbundsordförande SSU (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.