Gå inte på alla vackra ord om bättre pension

Debattörerna: S, MP och Alliansen gömmer sig bakom pensionsgruppen – och smiter från sitt ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-09-02

Väljare, låt er inte lockas av vackra ord om bättre pensioner. Det finns inga konkreta och långsiktiga förslag till förbättringar av pensionssystemet från partierna som står bakom pensionssystemet, skriver Eva Eriksson och Berit Bölander.

DEBATT. Allt för många äldre lever på marginalen, både de som varit hemma med barnen och de som jobbat hela livet. Äldre kvinnor och män som inte har råd att åka och hälsa på barnbarnen, ta en kaffe med vänner eller unna sig en god middag någon gång.

En del vänder sig till frivilligorganisationer eller släktingar, andra pantar burkar eller skär ner på matutgifterna. Många skäms över sin situation men vill inte vara till besvär.

Men det är inte pensionärerna som ska skämmas, utan de partier som står bakom 1990-talets pensionsreform. Pensionssystemet klarar inte av det mest basala – att ge ekonomisk trygghet och en bibehållen standard på äldre dagar. Detta gäller grundskyddet såväl som inkomstpensionerna. Det är ett kraftigt underbetyg till ett allmänt pensionssystem.

För det är den allmänna pensionen som urholkas och som medför att pensionsnivåerna blir allt lägre för breda grupper pensionärer. Utbetald nybeviljad allmän pension har i dagens penningvärde bara ökat marginellt sedan år 2003. Samtidigt har löner och andra kostnader ökat markant.

Omkring hälften av landets pensionärer, eller en miljon människor, lever i dag på inkomster på som mest cirka 13 500 kronor efter skatt. Var sjätte pensionär hamnar under gränsen för risk för fattigdom. Det ser inte mycket ljusare ut för framtidens pensionärer. Förtroendet för pensionssystemet når bottennivåer, i alla åldersgrupper.

Nu i valtider skulle man kunna tro att partierna stod på rad med konkreta förslag i pensionsfrågan. Men icke. Vi har granskat partiernas valmanifest och genomfört egna valenkäter.

Väljare, låt er inte lockas av vackra ord om bättre pensioner. Det finns inga konkreta och långsiktiga förslag till förbättringar av pensionssystemet från partierna som står bakom pensionssystemet – S, MP och de fyra allianspartierna.

Faktum är att det inte finns någon egentlig politisk debatt eller några skiljelinjer i pensionsfrågorna. I stället gömmer sig ansvariga partier bakom Pensionsgruppen, väljarna berövas både insyn och debatt i pensionsfrågorna. Detta måste upphöra, likt andra sakfrågor måste väljarna kunna ta del av partiernas olika pensionsförslag.

Vad vill partierna i pensionsfrågorna? Vilka brister finns i pensionssystemet och hur vill ni åtgärda dessa? Vad vill ni göra för att avsevärt färre pensionärer ska leva på marginalen i dag och i morgon? Är det rimligt att ett långt arbetsliv ger en pension bara några hundralappar högre än grundskyddet? Vad fordras för att öka tilliten till systemet?

Vi anser att det krävs en genomgripande översyn av hela systemet, lappa-och-laga-lösningar håller inte.

Pensionsavgiften måste höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del, och täcka en större del av lönerna än i dag. Det allmänna systemet behöver återta sin uppgift att dels stå för ett skäligt grundskydd dels säkra människors berättigade förväntan om bibehållen standard på äldre dagar.

I dag smiter politikerna från sitt ansvar och lämnar en växande börda på tjänstepensionerna att trygga pensionernas utveckling. Självklart ska den som arbetat och betalat in pensionsavgifter få en högre allmän pension än den som inte gjort det.

Väljarna förtjänar att få höra partiernas olika argument och förslag i pensionsfrågorna, Pensionsgruppens nuvarande arbetssätt har därför spelat ut sin roll. Människor förväntar sig att inbetalda pensionsavgifter ska leda till högre pension och en standardtrygghet – att pensionssystemet fungerar. Annars upplevs samhällskontraktet som brutet, och där är vi farligt nära nu.


Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.