Elitfeminismen sviker Sveriges kvinnor

Ebba Busch Thor: Vi behöver en ny feminism nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2019-08-28

Det är dubbelt så stor risk att kvinnor sjukskrivs två år efter att de fött sitt andra barn. Elitfeminismen har inga svar på den typen av vardagsnära problem. Förutom ett: mer kvotering, mer tvång och mindre frihet. Det tror inte vi kristdemokrater på.

DEBATT. Den jämställdhetspolitiska debatten har fel fokus. Allt för ofta handlar den om sådant som för de allra flesta kvinnor är icke-frågor, som normkritiska barnböcker och könsbalansen i bolagsstyrelser. Sverige behöver en ny feminism som tar avstamp i de problem som kvinnor möter i sin vardag.

Ett av de största problemen är kvinnors ohälsa. Förra året var hela 380 000 kvinnor sjukskrivna.

I juli var sjuktalen 89 procent högre för kvinnor än män. Stress är den vanligaste orsaken till att kvinnor sjukskriver sig, något som Uppdrag granskning nyligen tog upp i webbserien ”Sjukt stressad”.

Många kvinnor har tuffa men viktiga jobb inom vård- och omsorgsyrken. Där är risken för sjukskrivning särskilt hög. Här måste politiken göra mer.

Dels måste arbetsvillkoren förbättras för alla dem som sliter på våra äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus. Därför avsatte vi två miljarder kronor i vår vårbudget för att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom äldreomsorgen. Dessutom tillförde KD/M-budgeten, som gick igenom i riksdagen i december, drygt fyra miljarder kronor per år för förbättringar i vården.

Dels behöver arbetet mot psykisk ohälsa stärkas. Därför var psykisk hälsa en prioriterad post i KD/M-budgeten. Vi sköt bland annat till särskilda medel för att förhindra självmord och korta köerna till psykiatrin. Därutöver satsade vi också på en återinförd och förbättrad kömiljard, något som också accepterades av regeringen men där man har väntat med implementeringen medan köerna vuxit.

Vissa skeden i livet är det särskilt stor risk att man blir sjuk. Det är exempelvis dubbelt så stor risk att kvinnor sjukskrivs två år efter att de har fött sitt andra barn. Det vill säga när båda föräldrar har börjat arbeta igen och man ska försöka få ihop det eviga livspusslet med jobb, hämtningar och lämningar.

Elitfeminismen har inga svar på den typen av vardagsnära problem. Förutom ett: mer kvotering, mer tvång och mindre frihet för kvinnor och deras familjer. Det tror inte vi kristdemokrater på.

Vi tror inte på att öka de många krav som redan finns på kvinnor eller att komma med ännu fler pekpinnar gällande hur de ska leva sina liv. Vi tror inte på att tvinga kvinnor att anpassa sig efter en förlegad mansnorm och att offra dem på något slags elitfeministiskt altare.

Nej, målet för vår politik är att ge kvinnor mer egenmakt så de kan skapa en vardag som faktiskt funkar för just dem och deras familjer.

En ny undersökning från Stanforduniversitet visar att KD-reformen med dubbeldagar, där båda föräldrarna kan vara hemma 30 dagar samtidigt, ledde till att uttaget av antibiotika bland mammor minskade med 11 procent och uttaget av ångestdämpande medicin minskade med hela 26 procent.

Nu vill vi gå vidare och göra antalet dubbeldagar helt fria. Familjer ska själv kunna bestämma när och hur länge de vill vara hemma tillsammans med sitt lilla knyte.

Vi vill även göra livet lättare för de kvinnor som behöver sköta större delen av vardagspusslet själva. Dels genom att höja bostadsbidragen för ensamstående, dels genom att göra det lättare att överlåta föräldradagar till närstående – exempelvis till morfar eller mormor.

En helt fri föräldraförsäkring skulle också möjliggöra att den förälder som vill kan gå tillbaka till arbetet tidigare. Eller så skulle barnet kunna börja på förskola senare, eller gå kortare dagar för att en annan närstående får möjlighet att ta ut en del av föräldrapenningen och hjälper till med passningen.

Elitfeminismen står svarslös inför de högst reella och praktiska problem som kvinnor möter i vardagen. Det gör inte Kristdemokraterna.


Ebba Busch Thor, partiledare (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.