Ni spelar IS-terrorn i händerna, Åkesson

Debattörerna: Sverigedemokraterna har blivit en katalysator för jihadismen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2017-06-28

”SD:s vi-mot-dem tänkande skapar den sortens intolerans som blir en grogrund för samma rörelser partiet hävdar att de vill motverka. Frågan vi bör ställa oss i dag är om SD inte också blivit en katalysator för jihadismen. ” skriver Simon Andersson och Frans Sporsén.

DEBATT. Efter terrorattacken i London som riktade sig mot muslimer, så uttryckte riksdagens andre vice talesperson, Björn Söder (SD), sitt deltagande via en Facebookuppdatering.

Inlägget väckte stark kritik på grund av Söders insinuerande spekulation om att de skadade muslimerna inte nödvändigtvis var oskyldiga.

”Offren däremot förtjänar, under förutsättning att de är och var oskyldiga, våra tankar och medlidande. Oavsett om de är och var muslimer eller ej”, 

Inlägget får ses som symptomatiskt för Sverigedemokraterna. Ett parti som ständigt bedömer vissa folkgrupper utifrån andra måttstockar. Det är också ett typexempel på den sortens nationalism som i dag satt sin prägel på det politiska landskapet.

Det nationalistiska tankegodset präglas av misstänksamheten mot ”de andra” och hämtar näring ur intoleransen. Ur tanken om den perfekta befolkningssammansättningen.

Att vi ska stöpas om och passa in i det nationalistiska idealet eftersom nationalismen hävdar att vissa människor aldrig kan leva tillsammans. Därför ska staten i första hand inte heller värna individen. Istället ska hon i första hand verka för nationens överlevnad.

”Det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en stark inre solidaritet i det svenska samhället”, skriver till exempel SD i sitt principprogram. 

Passusen är talande. Ur just det avseendet är nämligen all radikalnationalism identisk. Oavsett om det handlar om Sverigedemokraterna, nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen eller jihadisalafisterna i Islamiska staten. Den egna nationen är överordnad allt. I förlängningen är det också en av anledningarna till att grupperingarna måste ses som komplexa rörelser som växer av varandra.

Sverigedemokraternas sätt att appellera till sina väljare genom rasistisk retorik driver människor in i nationalismen och får dem att underordna sig dess principer. Nazismen arbetar propagandistiskt mot samma målgrupp eftersom dem som redan köpt tanken om att underordna sig nationen är enklare att radikalisera.  

SD:s vi-mot-dem tänkande skapar alltså den sortens intolerans som blir en grogrund för samma rörelser partiet hävdar att de vill motverka. Att i princip samtliga vitmakt-rörelser sedan 1990-talet är direkt eller indirekt kopplade till SD är inte en slump. Sverigedemokraterna har kanske aldrig varit nazister. Men de har alltid varit nazismens katalysator. 

Frågan vi bör ställa oss i dag är om SD inte också blivit en katalysator för jihadismen.

För i skuggan av rörelsens retorik arbetar inte bara nazismen. Där har det också skapats en värld där militanta islamister fångar upp dem som de svenska radikalnationalisterna hävdar är för olika oss för att ta del av Sverige.

SD:s retorik - där partiledaren hävdar att muslimer är vårt största utländska hot sedan andra världskriget - har bidragit till en yta där terrorgrupperingar kan rekrytera. Partiet borde hållas ansvarigt för det.

För varje gång Jimmie Åkesson talar om ”dem” så pekar han nämligen ut en riktning för någon annans ”oss”. Det är en retorik som må generera väljarstöd. Men den enda bron han bygger för moderata muslimer är möjligtvis den till kalifatet.

Paradoxalt nog ställer SD hellre de andra riksdagspartierna till svars för de terrordåd som de kopplar till vad Jimmie Åkesson hänvisar till som en ”mångkulturell splittringspolitik”.

Men är inte i själva verket SD:s ideologiska preferenser och polariserande retorik en stor faktor till att det, enligt Säpo idag, befinner sig tusentals islamistiska extremister i Sverige? 

För även om Sverigedemokraterna kanske inte ställer sig bakom den imam som lockar unga människor att offra sina liv för vad de tror är paradiset så kommer deras ideologiska utopibild och retorik alltid att vara en av faktorerna som bygger den stol som han kan predika från.

Ur SD:s intolerans växer nämligen hatet. Där gror extremismen. När är vi villiga att ställa Sverigedemokraterna till svars för det?


Simon Andersson, researcher och skribent, interasistmen.se
Frans Sporsén, migration- och integrationspolitisk talesperson, Centerpartiets ungdomsförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.