Det är AF själva som vill förnya myndigheten

Replik från Almega om privatiseringen av Arbetsförmedlingen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-12-02

Reformarbetet av Arbetsförmedlingen har initierats inifrån myndigheten eller av landets folkvalda politiker, oavsett vad Johan Berg påstår. Replik från Almega.

REPLIK. Ingen kan ifrågasätta att den svenska arbetsmarknadspolitiken har haft problem med ineffektivitet och bristande resultat.

Enligt Arbetsförmedlingens egen analys (Af-2021/00060538) är det skälet till myndighetens bildande 2008.

Det är också anledningen till att den förre generaldirektören Mikael Sjöberg initierade en omfattande omorganisation kallad Förnyelseresan samt att den nuvarande generaldirektören Maria Mindhammar fortsätter att förändra myndighetens arbetssätt.

Reformarbetet har alltså initierats inifrån myndigheten eller av landets folkvalda politiker, oavsett vad Johan Berg påstår.

Arbetsförmedlingens köp av tjänster från externa leverantörer har för övrigt minskat med 895 miljoner kronor sedan 2017. I den senaste prognosen sänker myndigheten sina ambitioner ytterligare – ungefär 12 000 färre arbetssökande kommer få hjälp av ett matchningsföretag nästa år.

Detta trots att arbetslösheten väntas öka och matchningsföretagen visat goda resultat: Drygt varannan får ett jobb eller påbörjar en utbildning 90 dagar efter tjänsten.

Johan Berg hanterar dessutom fakta vårdslöst.

Det är helt sant att det finns flera rapporter om Arbetsförmedlingens effektivitet. I en rapport från 2006 skriver Riksrevisionen att myndighetens effektivitet ”ligger på en låg nivå, och det finns stora effektivitetsskillnader mellan arbetsförmedlingskontoren”.

I en annan (från 2012) använder Riksrevisionen ett relativt mått på effektivitet där myndighetens lokalkontor jämförs med varandra. Riksrevisionen kallar det för relativ effektivitet.

Kontoren som presterar bäst betraktas som ”effektiva”. De som presterar sämst anses ha förbättringspotential. Men i rapporten framgår också att eftersom ”analysen ger ett mått på den relativa effektiviteten kan Riksrevisionen inte uttala sig om eventuell förbättringspotential för de effektiva kontoren”.

Den första rapporten ledde till ett storbråk mellan dåvarande AMS och Riksrevisionen och var ett av skälen till Alliansregeringens stora omläggning av arbetsmarknadspolitiken efter valet 2006.

Den andra rapporten visar just ingenting, förutom att det finns skillnader mellan olika arbetsförmedlingskontor. Detta förklarar varför den ena rapporten är relevant och den andra inte.

Almega är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer – den ledande inom tjänstesektorn. Tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar vi för en effektiv arbetsmarknadspolitik där fler arbetssökande får jobb och makt att styra över sina egna liv.

Det finns inget konstigt i det, tvärtom är det vår huvuduppgift som en av arbetsmarknadens parter.


Fredrik Östbom, chef näringspolitik och opinionsbildning, Almega
Fredric Skälstad, branschchef, Almega Utbildningsföretagen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.