Vinstlobbyn drev fram privatiseringen av AF

Debattören: Lögner och vilseledande information när miljarder står på spel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-12-01

Svenskt näringsliv publicerade rapporter med felaktiga uppgifter, före detta AF-chefer var en del av vinstlobbyn och Almega hänvisade till en 12 år gammal rapport. Det visar min granskning av spelet bakom privatiseringen av Arbetsförmedlingen, skriver Johan Berg.

DEBATT. I dag går privatiseringen av Arbetsförmedlingen i mål.

Det har gått nästan fyra år sedan Januariavtalet utropades den 11 januari 2019. En av punkterna i avtalet innebar att fristående aktörer helt ska ta över uppdraget att stötta arbetssökande att få jobb.

Arbetsförmedlingen (AF) ska i stället fokusera på myndighetsutövning. Nu införs lagstiftning kopplat till reformen, som bland annat innebär att det nya programmet ”Förmedlingsinsatser” införs.

Debatten har pågått under lång tid. Näringslivsorganisationerna Svenskt näringsliv, Almega och Företagarna har drivit på för att få systemet på plats.

Jag har granskat vinstlobbyn, vilket jag bland annat presenterar i min bok ”Spelet om Arbetsförmedlingen”, och granskningen visar:

Svenskt näringsliv har publicerat rapporter med felaktiga uppgifter.

2010 publicerade Svenskt näringsliv rapporten ”Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb”, där organisationen lobbade för privatiseringen av matchningsverksamheten.

Rapporten uppmärksammades och har därefter använts flitigt som slagträ i debatten. Svenskt näringslivs argument var att AF var ineffektivt och hänvisade till att arbetsförmedlare förmedlade mindre än ett jobb i månaden.

Tre år senare släpptes ytterligare en rapport med samma budskap. Min granskning visar att rapporterna innehållit felaktiga uppgifter.

Enligt SCB:s statistik förmedlade AF 65 procent fler jobb under den period som Svenskt näringsliv refererade till. År 2018 drog Svenskt näringsliv tillbaka rapporterna efter att min granskning presenterats.

Almega hänvisade till en 12 år gammal rapport.

Inför valet 2018 skrev Almega flera debattartiklar där man refererade till Riksrevisionens granskning.

”Riksrevisionen har visat att Arbetsförmedlingens effektivitet är låg och att produktivitetsutvecklingen sjunker”, går det att läsa i Borås tidning den 11 april 2018.

Riksrevisionen har släppt två rapporter om AF:s effektivitet, år 2006 respektive 2012, som båda därmed var daterade.

Almega skriver inte vilken av rapporterna som de hämtat uppgifterna ifrån men i rapporten från 2006 skriver Riksrevisionen: ”De beräkningar som gjorts av produktiviteten visar att den utvecklats svagt och att effektiviteten ligger på en låg nivå”.

Rapporten från 2012, där en annan mätmetod användes, visar att AF hade hög effektivitet.

Det råder ingen tvekan om vilken rapport som Almega valde att hänvisa till.

Före detta AF-chefer är en del av vinstlobbyn.

Två före detta chefer på Arbetsförmedlingen driver sedan 2017 ett konsultbolag vars affärsidé är att stötta aktörer på arbetsförmedlingsmarknaden.

Dessförinnan jobbade de som chefer på enheten ”externa tjänster” vid AF:s huvudkontor. Mellan 2017 och 2020 drev de sajten Arbetsmarknad.se som marknadsfördes som en oberoende informationssajt där de ville lyfta fram fakta om arbetsmarknaden.

Min granskning visar att sajten använts för att lobba för privatiseringen. Artiklarna delades av personer inom Svenskt näringsliv och Almega, och ev av personerna bakom sajten fick uppdrag av Svenskt näringsliv.

Bolagets omsättning har ökat från 1,6 miljoner kronor år 2018 till 5,4 miljoner kronor förra året och deras resultat har drygt niodubblats under samma period.

Vinstlobbyn har spridit lögner och vilseledande information om AF. Miljarder har stått på spel.

Kostnaderna för matchningstjänster ökade från 1,1 miljarder kronor år 2018 till 3,2 miljarder kronor år 2021.

Lobbyverksamheten fortsätter och Almega vill gå ett steg längre. Det återstår att se hur den nya regeringen kommer att agera.


Johan Berg, författare och debattör. Anställd på Arbetsförmedlingen. Aktuell med boken ”Spelet om Arbetsförmedlingen” (Carlsson bokförlag)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.