Låna och bygg, Löfven!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2015-05-29 | Publicerad 2015-05-28

6F: Landet behöver fler bostäder och bättre järnväg

Ett riksdagsår är snart till ända. Det blev ett turbulent första år för den riksdag som tillträdde i oktober. Så även för den rödgröna regeringen, som tvingats regera på en alliansbudget.

Verkligheten bryr sig inte om detta, den följer sina egna lagar. På några områden ser det värre ut än för ett år sedan. Bostadsköerna fortsätter att öka och bristerna i järnvägsunderhållet är än så länge värre.

I Stockholm växte bostadskön med drygt 41 000 sökande under 2014. Det allmännyttiga bostadsföretaget SABO räknar med att Sverige behöver bygga över 400 000 bostäder den kommande tioårsperioden. Boverket talar om ett behov på 600 000 nya lägenheter.

Regeringens förslag om att växla en del av rot-avdraget till nyproduktion av billiga hyresrätter är bra, men det ger i bästa fall bara 15 000 nya lägenheter.

Samma sak ser vi på järnvägssidan. Det är välkommet att regeringen anslog 1,2 miljarder kronor till järnvägsunderhåll men det räcker inte för att klara behovet.

Enligt Trafikverkets statistik var det fler tågförseningar som berodde på fel i järnvägsanläggningen förra året än året dessförinnan. Förseningstimmarna, alltså de sammanlagda timmarna tågen är försenade för fel i järnvägsanläggningen, ökade med 4 500 timmar år 2014 jämfört med år 2013. Trafikverkets beskrivningar är att det totala antalet anmälda fel per spårkilometer ökade på alla banor utom banor med ringa eller ingen trafik. Allt fler tåg trängs på den slitna svenska järnvägen.

För att möta framtiden krävs inte bara stort underhåll. Det behövs kraftfulla investeringar i nya spår. Resultatet av det senaste riksdagsåret är att vår gemensamma investeringsskuld fortsatt att växa på för medborgarna helt centrala områden.

Det riksdag och regering gjort hittills duger inte. Större insatser och volymer för satsningar på dessa områden måste till. Nu.

Var finns resurserna? Våra folkvalda har egentligen bara två val. Det ena är att förstärka statens inkomstsida, alltså att höja skatterna. Det andra är att låna pengar till nödvändiga investeringar. Skatterna har under det senaste decenniet minskat med 150 miljarder. Det är ett politiskt val som gjorts som innebär att det nu inte finns resurser för att möta verklighetens utmaningar på riktigt.

När det femte jobbskatteavdraget infördes uteblev applåderna. Kanske var det då den förra regeringens öde beseglades. Många, även på den borgerliga kanten, såg andra behov än att fortsätta sänka skatterna.

Men i det ekonomiska läge som råder är det inte lämpligt att höja skatterna och strama åt konsumtionen, ekonomin behöver stå starkare. För att få igång hjulen och komma ikapp eftersattheten i infrastruktur och bostäder krävs att regeringen lånar till investeringar. Sverige lånar i dagens läge i praktiken gratis. Kostnaden för lånen blir låg eftersom det ger både sysselsättning och höjer vår framtida tillväxt.

Man brukar säga att det måste vända innan det kan bli bättre. Just nu blir det bara sämre och sämre. Vi är inte nöjda med det. Vare sig regering eller riksdag kan vara nöjda.

En stor del av den halv miljon människor som står i Stockholms bostadskö är inte nöjda. Inte heller är alla de som gör någon av landets dryga halv miljon tågresor per dag nöjda.

Vi 6F – fackförbund i samverkan – undrar när vändningen kommer, Stefan Löfven? När minskar bostadsköerna? När får vi en järnväg som levererar i världsklass?

Janne Rudén

Ordförande Seko

Johan Lindholm

Ordförande Byggnads

Mikael Johansson

Ordförande Målarna

Jonas Wallin

Ordförande Elektrikerna

Magnus Pettersson

Ordförande Fastighets

Följ ämnen i artikeln