”Vi sätter jobben först”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-09-17

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan om valets viktigaste fråga – arbetslösheten

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sa i valrörelsen 2006 att: ”Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.”

Jag tror att Reinfeldt gjorde en riktig analys av valet 2010. Jobben kommer att bli den största valfrågan. Och regeringens politik kommer nu att utvärderas. Blev det fler jobb eller blev det färre? Har utanförskapet minskat eller ökat?

Efter tre år av borgerlig regering har arbetslösheten ökat explosionsartat. Bland ungdomar är den uppe i närmare 30 procent, enligt Eurostat.

Utanförskapet, som moderaterna mätte det före valet, har ökat med 150 000 personer sedan 2006.

Detta tror jag kommer att diskuteras i valrörelsen. Jobben. Det akuta behovet av lösningar på jobbfrågan och den provocerande nonchalans som regeringen visar.

Man behöver inte titta särskilt djupt i statens plånbok för att dra slutsatsen att Sverige inte har råd med mer borgerlig politik. När varje arbetad timme behövs som allra mest får människor och utveckling stå tillbaka för regeringens blinda skattesänkarpolitik.

Vi socialdemokrater är övertygade om att nyckeln till framgång är alla vi som bor i Sverige. Därför är varje arbetad timme så oerhört viktig – inte minst för den personliga friheten. Därför sätter vi jobben först.

Klarar vi jobben , så växer ekonomin och då klarar vi också välfärden. Nu behövs investeringar i nya möjligheter till jobb och utveckling istället för djupare klyftor mellan människor.

Överallt på dagens arbetsmarknad ställs krav på löpande kunskapsutveckling. Därför måste arbetslinjen också ska vara en kunskapslinje. Investeringar i kunskap ger vinst varje gång. Det förenklar för människor att forma sina egna liv och driver samhällsutvecklingen framåt.

Efter tre år med moderater vid makten ser vi hur skadliga regeringens neddragningar inom utbildningsväsendet varit för jobben, för tillväxten och för framtidstron.

Regeringen har valt att strunta i den skenande arbetslösheten och i stället sänka skatterna med 85 miljarder. Nu lovar moderaterna ytterligare skattesänkningar med tio miljarder. Och det är pengar som inte finns i statskassan i dag, man tänker låna dem.

Det är en politik som varken skapat jobb eller löser de utmaningar Sverige står inför.

Sverige förtjänar bättre.

Ibrahim Baylan

Följ ämnen i artikeln